Strateški dokumentiPlan infrastrukturnog razvoja 2022-2024


PIan implementacije 2022-2024


Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Posušje za 2021.godinu


Proračun općine Posušje za 2022 


Lokalni akcijski plan zapošljavanja u općini Posušje 2022-2025


Proračun općine Posušje za 2021 


Izvješće o realizaciji 2020


Strategija razvoja općine Posušje 21-27


Plan infrastrukturnog razvoja 2021-2023


Plan implementacije 21-23


Analiza efikasnosti dozvola 2019


Plan implementacije i indikativni financijski okvir za 2020-2022


Plan infrastrukturnog razvoja Općine Posušje 2020-2022


IZVJEŠĆE O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA
IMPLEMENTACIJE
STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE POSUŠJE u 2019.god.


Proračun općine Posušje za 2020


Tabela naknada i taksi


Elaborat o zaštiti i korištenju graditeljske baštine na Ričini


Marketing (komunikacijski) plan


Analiza efikasnosti pri izdavanju dozvola


Proračun općine Posušje za 2019


Ekonomski profil Posušje


Greenfield & brownfield lokacije


Plan infrastrukturnog razvoja 2019-2021


Izvješće o realizaciji strategije 2018


Plan implementacije 2019-2021


Analiza upitnika


Revidirana Strategija 2019-2023


STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE POSUŠJE 2014 -2023


PRORAČUN OPĆINE POSUŠJE ZA 2018. GODINU

PRORAČUN OPĆINE POSUŠJE ZA 2017. GODINU

PRORAČUN OPĆINE POSUŠJE ZA 2016. GODINU


 Izvješće o realizaciji Strategije razvoja Posušja za 2016 godinu


Izvješće o realizaciji Strategije razvoja Posušja za 2017 godinu


LEAP Opcine Posusje 2016 – 2026


Plan implementacije i indikativni finansijski okvir za 2017-2019


Lokalni akcijski plan zapošljavanja u općini Posušje 2017 – 2020


Plan implementacije i indikativni financijski okvir za 2018-2020

Posušje
Mjestimično sunčano
Mjestimično sunčano
10°C
Subjektivno: 8°C
Trenutni pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 73%
Brzina vjetra: 11 km/h SSE
 

Općina Posušje

Fra Grge Martića 30
Tel: 039/681-035
Fax: 039/681-041
e-mail: opcina.posusje.gs@tel.net.ba

Pratite nas na Facebook-u

Važniji telefonski brojevi

Policija  122

Vatrogasci  123

Hitna pomoć  124

JP Vodovod  039/680-815

Elektro Posušje  039/681-004

JU Urbikom  039/681-203

JP Radio Posušje 039/681-660

Centar za soc. rad  039/681-053

CRVENI KRIŽ OPĆINE POSUŠJE- 039 681-790

Copyright 2019. © Općina Posušje, sva prava pridržana.