SPORTSKI SAVEZ

ŠPORTSKI SAVEZ

Kraljice Jelene 2

88240 Posušje

Predsjednik Saveza

Ante Jukić

Predsjednik Skupštine Saveza

Mario Knezović

Upravni odbor

Stipe Bešlić, Damir Ivanković, Ivan Josip Boras, Frano Grbeša, Petar Boban, Robert Jurišić

 Klubovi u Savezu

 • HŠK POSUŠJE
 • KK POSUŠJE
 • ŽKK POSUŠJE
 • TAEKWONDO KLUB „POSKOK“ POSUŠJE
 • KARATE KLUB POSUŠJE
 • KLUB BORILAČKIH SPORTOVA „GROM“ POSUŠJE
 • KICKBOXING KLUB „VITEZ MILE BOŠNJAK“ POSUŠJE
 • BOĆARSKI KLUB „BURA“ POSUŠJE
 • KUGLAČKI KLUB POSUŠJE
 • ŽNK INTER POSUŠJE
 • HRVATSKI CHEERLEADING KLUB POSUŠJE
 • BRIDŽ KLUB „HERC“ POSUŠJE (PREKO 900 ČLANOVA)

 

 • Športski savez općine Posušje je središnja športska organizacija u koju se zbog
  značenja športa, njegove promidžbe, a pogotovo planskog i organiziranog
  razvoja tjelesne kulture i športa na području općine Posušje, učlanjuju
  športski klubovi i udruge s istim ili sličnim interesima i zadacima sa
  područja općine Posušje.
 • Osnovni cilj Saveza je unapređenje športa i tjelesne kulture, te u svezi s time
  poticanje i koordiniranje aktivnosti svojih članica u ostvarivanju
  zajedničkih ciljeva i zadataka, sukladno zakonu.
 • Djelatnost Saveza je:
  • Usmjerava športski rad i vodi športsku politiku u općini Posušje
  • Koordinira djelovanje između članica
  • Predlaže donošenje propisa koji se odnose na športsku djelatnost, te preko članica Saveza koordinira i usklađuje prijedloge za donošenje općinskih propisa koji se odnose na športsku djelatnost i pitanja iz športa i tjelesne kulture
  • Surađuje sa savezima istoga ili sličnoga programskog usmjerenja te takvu suradnju potiče i pomaže kroz sve oblike i na svim razinama
  • Daje opće i stručne smjernice za razvitak športa i tjelesne kulture u općini Posušje i stara se za njihovu primjenu
  • Radi na unapređenju športske kulture, morala i etike
  • Radi na osposobljavanju i stručnom usavršavanju športskih kadrova
  • Ustanovljuje i dodjeljuje priznanja, pohvale i nagrade Saveza za rad na unapređenju športa
  • Koordinira i usklađuje programske aktivnosti vezane uz razvoj studentskog i srednjoškolskog športa, te športskih aktivnosti u osnovnom i predškolskom obrazovanju
  • Poduzima odgovarajuće mjere i akcije u svezi sa stvaranjem potrebitih uvjeta za omasovljenjem športskih aktivnosti
  • Planski i sustavno vodi skrb o stvaranju svih pretpostavki za postizanje vrhunskih športskih dostignuća
  • Upravlja sa svim športskim objektima u vlasništvu općine Posušje
  • Uređuje sustav općinskih športskih natjecanja
  • Usklađuje mrežu športskih organizacija
  • Organizira stručnu službu Saveza

Športski savez općine Posušje, osim gore navedenih,  ima niz aktivnosti, od kojih možemo izdvojiti:

– Organizacija malonogometnog turnira mjesnih zajednica, sela, zaselaka i gradskih četvrti općine Posušje

– Vođenje i održavanje športskih dvorana

– Financiranje klubova koji su unutar Športskog saveza

– Financijska pomoć svim klubovima koji su registrirani na području općine Posušje, ali nisu članovi Športskog saveza općine Posušje

– Organizacija Streetball turnira

– Izbor športaša godine

– Pomoć osnovnim i srednjim školama u nabavki športskih rekvizita

– Ostale aktivnosti vezane za sve športske događaje na području općine Posušje

 

Skip to content