Šef službe: Bernardin Bakula dipl. oec. Tel:039/685 561
Djelokrug rada Službe
Služba za financije obavlja slijedeće poslove i zadatke: – izrađuje prijedlog proračuna općine, – izrađuje završni račun proračuna općine, – vodi financijsko knjigovodstvo za sve službe uprave, – sastavlja periodične i završne račune za službe za upravu, – prati izvršenje prihoda općinskog proračuna i kontrolira trošenje sredstava, – obavlja poslove obračuna osobnih dohodaka, putnih troškova i sl. za potrebe općinskih službi, – prati i proučava zakonske i podzakonske akte koji su dužni primjenjivati na poslu, upućuje na praćenje i primjenu istih, – obavlja poslove u svezi javni nabavi, – vrši i druge poslove koji joj se propisima stave u nadležnost i po nalogu Načelnika i pomoćnika načelnika.