SLUŽBA ZA FINANCIJE

Šef službe: Bernardin Bakula dipl. oec.
Tel:039/685 561


Djelokrug rada Službe


Služba za financije obavlja slijedeće poslove i zadatke:

– izrađuje prijedlog proračuna općine,
– izrađuje završni račun proračuna općine,
– vodi financijsko knjigovodstvo za sve službe uprave,
– sastavlja periodične i završne račune za službe za upravu,
– prati izvršenje prihoda općinskog proračuna i kontrolira trošenje sredstava,
– obavlja poslove obračuna osobnih dohodaka, putnih troškova i sl. za potrebe općinskih službi,
– prati i proučava zakonske i podzakonske akte koji su dužni primjenjivati na poslu, upućuje na praćenje i primjenu istih,
– obavlja poslove u svezi javni nabavi,
– vrši i druge poslove koji joj se propisima stave u nadležnost i po nalogu Načelnika i pomoćnika načelnika.

Skip to content