GIS – Geografski Informacijski Sustav

Web link za dostupne podatke iz GIS-a je: https://katastar.ba/geoportal

Korištenje GIS-a:

Na „podlinku“ Pregled katastarskih podataka potrebno je unijeti podatke za traženu parcelu, i to ovako kako je prikazano na donjem prikazu:

Po unosu podataka bit će prikazano posjedovno stanje za traženu lokaciju.

Skip to content