zapisnik sa 8. sjednice LEV-azapisnik sa 8. sjednice LEV-aLokalno ekonomsko vijeće je tijelo za provođenje javno-privatnog dijaloga u Općini Posušje, sastavljeno od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora, imenovano od strane Općinskog načelnika u cilju aktivnog sudjelovanja svih sudionika u javno – privatnom dijalogu, razvoju zajednice u cjelini i stvaranju povoljnog poslovnog okruženja.
Više možete pročitati u odluci o osnivanju na sljedećoj poveznici

Odluka o osnivanju LEV-a – Odluka o osnivanju LEV

Poslovnik o radu LEV-a – Poslovnik o radu LEV-a Posusje

Odluka o imenovanju članova LEV-a – odluka o imenovanju LEV

Kontakt lista članova LEV-a – Kontakt lista clanova LEV

Zapisnici sa sjednica LEV-a 

ZAPISNIK
s Konstituirajuće sjednice Lokanog ekonomskog vijeća Posušje
Sastanak je održan u utorak 20.siječnja 2015. godine s početkom u 13h u sali sa sastanke Općine Posušje.
Lev zapisnik 1


ZAPISNIK
S 2. SJEDNICA LOKALNOG EKONOMSKOG VIJEĆA POSUŠJE
Sastanak je održan u četvrtak 30.travnja 2015. godine s početkom u 11:00h u sali za sjednice Općinskog Načelnika.
Lev zapisnik 2


ZAPISNIK
S 3. SJEDNICE LOKALNOG EKONOMSKOG VIJEĆA POSUSJE
Sastnak je održan u petak 11.prosinca 2015.godine s početkom u 12:00h u sali za sjednice Općinskog načelnika.
Lev zapisnik 3


ZAPISNIK
S 4. SJEDNICE LOKALNOG EKONOMSKOG VIJEĆA POSUŠJE
Sastanak je održan u petak 15.srpnja 2016. godine s početkom u 14:00h u sali za sjednice
Zapisnik s 4 sjednice LEV-a


ZAPISNIK
sa 5. sjednice Lokanog ekonomskog vijeća Posušje
Sastanak je održan u utorak 24.11.2016. 2016. godine s početkom u 10 h u sali sa sastanke
zapisnik sa 5 sjednice LEV-a


ZAPISNIK
sa 6. sjednice Lokanog ekonomskog vijeća Posušje
Sastanak je održan u utorak 20.prosinca 2016. godine s početkom u 10 h u sali sa sastanke

zapisnik sa 6 sjednice LEV-a


ZAPISNIK
sa 7. sjednice Lokanog ekonomskog vijeća Posušje
Sastanak je održan u utorak 23.siječnja 2018. godine s početkom u 11 h u sali sa sastanke
Općine Posušje.

zapisnik sa 7. sjednice LEV-a

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Lokanog ekonomskog vijeća Posušje
Sastanak je održan u četvrtak 19. srpnja 2018. godine s početkom u 11 h u Sali sa sastanke Općine Posušje