Naziv javne ustanove: Javna ustanova Narodna knjižnica Posušje Adresa: Šimuna Čuturića 1, 88240 Posušje MB: 4272161880005 Direktor/ Ravnatelj: Ljubo Kovač Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 07:00 – 14:00 Telefon za građane: 00387 39 681-042 E-mail: narodnaknjiznica@gmail.com Nadležnosti : Glavne nadležnosti i aktivnosti Narodne knjižnice su: nabava i stručna obrada čuvanja i zaštite knjižničarske građe, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baze podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižničarskoj građi i protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižničarske građe, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje socijalizacije svih slojeva društva, administrativni i stručni poslovi , kao i financijski i drugi pomoćni poslovi. Uz suglasnost osnivača, obavlja i ostale poslove koji ovdje nisu navedeni. Knjižnica je aktivna i u apliciranju projekata prema različitim donatorima. Prikupljanjem donacija materijalnih sredstava ili knjiga, knjižničarski fond se svake godine obogati novim naslovima iz svih područja, prateći najnovije knjige izdane u Hrvatskoj. Cjenik usluga Narodne knjižnice: Korisnici se u knjižnicu upisuju svake kalendarske godine. Za djecu predškolske dobi, učenike osnovnih i srednjih škola i za studente, godišnja članarina iznosi 10 KM, a za zaposlene osobe 15 KM. Radi socijalne situacije, korisnici koji ne mogu platiti članarinu, učlanjuju se i dobiju besplatno potrebnu literaturu.