Tajnik tijela državne službe

TAJNIK TIJELA DRŽAVNE SLUŽBE

Zoran Lončar dipl. iur.


Tel:  039/681-035
Fax: 039/681-041
e-mail: zoran@posusje.net


Opis poslova:


–         koordinira i usmjerava rad službi za upravu,
–         osigurava izvršenja poslova po Programu rada Općinskog načelnika,
–         koordinira suradnju između općine Posušje i drugih tijela državne uprave,
–         informira Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže potrebne mjere za unapređenje rada,
–         pomaže Općinskom načelniku pri utvrđivanju radnih ciljeva, prati postignute rezultate u radu za pomoćnike načelnika, učestvuje i vodi proces njihovog ocjenjivanja,
–         odgovara za korištenje financijskih sredstava, materijalnih i ljudskih resursa koji su mu povjereni,
–         sudjeluje u izradi Programa rada Općinskog vijeća i prati realizaciju ovog Programa iz nadležnosti Jedinstvenog tijela uprave,
–         izrađuje akcione planove za određene aktivnosti,
–         donosi i potpisuje akte i odlučuje o pitanjima za koje ga ovlasti Općinski načelnik,
–         sudjeluje u pripremi i izradi Proračuna općine,
–         obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinski načelnik.

Posušje
Mjestimično sunčano
Mjestimično sunčano
10°C
Subjektivno: 8°C
Trenutni pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 73%
Brzina vjetra: 11 km/h SSE
 

Općina Posušje

Fra Grge Martića 30
Tel: 039/681-035
Fax: 039/681-041
e-mail: opcina.posusje.gs@tel.net.ba

Pratite nas na Facebook-u

Važniji telefonski brojevi

Policija  122

Vatrogasci  123

Hitna pomoć  124

JP Vodovod  039/680-815

Elektro Posušje  039/681-004

JU Urbikom  039/681-203

JP Radio Posušje 039/681-660

Centar za soc. rad  039/681-053

CRVENI KRIŽ OPĆINE POSUŠJE- 039 681-790

Copyright 2019. © Općina Posušje, sva prava pridržana.