TAJNIK TIJELA DRŽAVNE SLUŽBE Zoran Lončar dipl. iur.
Tel:  039/681-035 Fax: 039/681-041 e-mail: zoran@posusje.net
Opis poslova:
–         koordinira i usmjerava rad službi za upravu, –         osigurava izvršenja poslova po Programu rada Općinskog načelnika, –         koordinira suradnju između općine Posušje i drugih tijela državne uprave, –         informira Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže potrebne mjere za unapređenje rada, –         pomaže Općinskom načelniku pri utvrđivanju radnih ciljeva, prati postignute rezultate u radu za pomoćnike načelnika, učestvuje i vodi proces njihovog ocjenjivanja, –         odgovara za korištenje financijskih sredstava, materijalnih i ljudskih resursa koji su mu povjereni, –         sudjeluje u izradi Programa rada Općinskog vijeća i prati realizaciju ovog Programa iz nadležnosti Jedinstvenog tijela uprave, –         izrađuje akcione planove za određene aktivnosti, –         donosi i potpisuje akte i odlučuje o pitanjima za koje ga ovlasti Općinski načelnik, –         sudjeluje u pripremi i izradi Proračuna općine, –         obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinski načelnik.