Naziv javne ustanove: JP Vodovod d.o.o. Posušje
Adresa: Fra Grge Martića 42 ; 88240 Posušje MB: 4272322130001 Direktor/ Ravnatelj: Frano Lebo Radno vrijeme: ponedjeljak-petak ; 07.00-15.00h Telefon za građane: 039/680-815;681-984; E-mail za građane( prati ga kontakt osoba za građane): Mobitel za građane: ( kontakt osoba za građane): Nadležnosti : skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode; prikupljanje i deponiranje komunalnog otpada; Cjenik usluga, priključaka / naknada CIJENA VODE : za fizička osobe , cijena vode iznosi 1,25 KM/m3, za pravne osobe, cijena vode iznosi  2,00 KM/m3. Osim navedenih cijena korisnici plaćaju i mjesečnu naknadu za održavanje mjernog mjesta,u iznosu  od  2,50 KM –  43,00 KM, ovisno o profilu vodomjera koji koriste ( 15-100 mm). Usto, korisnici plaćaju i posebnu vodnu naknadu za korištenje vode i posebnu vodnu naknadu za zaštitu voda, u iznosu od 0,01 KM/m3 i 0,04KM/m3, respektivno. Navedene cijene su bez PDV-a. CIJENE ODVOZA SMEĆA : Za domaćinstvo sa 1-2 člana: 8,00 KM mjesečno Za domaćinstvo sa 3 i više članova: 12,00 KM mjesečno Za pravne osobe: 12,00 KM mjesečno, Ili ukoliko se radi o većim količinama komunalnog otpada odvoz putem kontejnera, cijena odvoza jednog kontejnera od 1100 L 29,70 KM Navedene cijene su bez PDV-a.