JP Vodovod d.o.o. Posušje

Naziv javne ustanove: JP Vodovod d.o.o. Posušje

Adresa: Fra Grge Martića 42 ; 88240 Posušje

MB: 4272322130001

Direktor/ Ravnatelj: Frano Lebo

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak ; 07.00-15.00h

Telefon za građane: 039/680-815;681-984;

E-mail za građane( prati ga kontakt osoba za građane): Mobitel za građane: ( kontakt osoba za građane):

Nadležnosti : skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode; prikupljanje i deponiranje komunalnog otpada;

Cjenik usluga, priključaka / naknada

CIJENA VODE :

za fizička osobe , cijena vode iznosi 1,25 KM/m3,
za pravne osobe, cijena vode iznosi  2,00 KM/m3.

Osim navedenih cijena korisnici plaćaju i mjesečnu naknadu za održavanje mjernog mjesta,u iznosu  od  2,50 KM –  43,00 KM, ovisno o profilu vodomjera koji koriste ( 15-100 mm). Usto, korisnici plaćaju i posebnu vodnu naknadu za korištenje vode i posebnu vodnu naknadu za zaštitu voda, u iznosu od 0,01 KM/m3 i 0,04KM/m3, respektivno.

Navedene cijene su bez PDV-a.

CIJENE ODVOZA SMEĆA :

Za domaćinstvo sa 1-2 člana: 8,00 KM mjesečno
Za domaćinstvo sa 3 i više članova: 12,00 KM mjesečno

Za pravne osobe:
12,00 KM mjesečno,
Ili ukoliko se radi o većim količinama komunalnog otpada odvoz putem kontejnera, cijena odvoza jednog kontejnera od 1100 L 29,70 KM

Navedene cijene su bez PDV-a.

Posušje
Mjestimično sunčano
Mjestimično sunčano
10°C
Subjektivno: 8°C
Trenutni pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 73%
Brzina vjetra: 11 km/h SSE
 

Općina Posušje

Fra Grge Martića 30
Tel: 039/681-035
Fax: 039/681-041
e-mail: opcina.posusje.gs@tel.net.ba

Pratite nas na Facebook-u

Važniji telefonski brojevi

Policija  122

Vatrogasci  123

Hitna pomoć  124

JP Vodovod  039/680-815

Elektro Posušje  039/681-004

JU Urbikom  039/681-203

JP Radio Posušje 039/681-660

Centar za soc. rad  039/681-053

CRVENI KRIŽ OPĆINE POSUŠJE- 039 681-790

Copyright 2019. © Općina Posušje, sva prava pridržana.