Naziv javne ustanove: JU Centar za socijalni rad Posušje, Adresa: ulica Fra Grge Martića broj 19, Posušje, MB: 4272146730005, Direktor/ Ravnateljica: gđa. Marinka Jukić, Radno vrijeme: 07.00-15.00 sati, Telefon za građane: 039/681-053, E-mail za građane( prati ga kontakt osoba za građane): socijalnirad.posuš je@gmail.com, Mobitel za građane: ( kontakt osoba za građane): 063/434-400. Centar za socijalni rad Posušje je ustanova s javnim ovlastima osnovana za obavljanje poslova vezanih uz zadovoljenje potreba građana i njihovih obitelji u socijalnoj skrbi na području Općine. Centar za socijalni rad Posušje pruža usluge stručnog karaktera i osigurava zaštitu prava i interesa pojedinca/obitelji koji nisu u mogućnosti brinuti sami o sebi. Terminološki se te kategorije mogu svesti pod jedan naziv odnosno u kategoriju socijalno osjetljivih građana. U Siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljski poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe, maloljetna djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe oduzete poslovne sposobnosti, djeca s teškoćama u razvoju, starije i nemoćne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, invalidne osobe. Prava u sustavu socijalne zaštite 1. Novčana i druga materijalna potpora: a) Stalna novčana potpora, b) Jednokratna novčana potpora, c) osobna invalidnina, d) Novčana naknada za pomoć i njegu druge osobe, e) Naknada do zaposlenja za osobe sa invaliditetom, f) naknada za žene- majke koje su u radnom odnosu, g) Naknada za žene majke koje nisu u radnom odnosu, h) Jednokratna novčana potpora za opremu novorođenog djeteta, 2. Osposobljavanje za život i rad, 3. Smještaj u drugu obitelj, 4. Smještaj u ustanove socijalne zaštite, 5. Usluge socijalnog i drugog stručnog rada. Usluge koje pruža Centar za socijalni rad 1. Prva socijalna usluga ( informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), 2. Savjetovanje i pomaganje, 3. Rješava u prvom stupnju zahtjeve za ostvarivanje prava iz djelokruga socijalne skrbi 4. Psihosocijalna podrška, 5. Rana intervencija, 6. Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovnog obrazovanja. Obiteljska zaštita Obiteljska zaštita obuhvaća sve poslove vezane uz: – uređenje obitelji, – prava i dužnosti članova obitelji, – uređenje braka i pravnih odnosa u braku, – odnose između roditelja i djece, – posvojenje, – skrbništvo, – izvanbračnu zajednicu i njeno pravno uređenje.