Centar za socijalni rad

Naziv javne ustanove:  JU Centar za socijalni rad Posušje,

Adresa:  Ulica fra Grge Martića 19, općina Posušje,

MB: 4272146730005,

Ravnatelj: Ivan Pavković,

Radno vrijeme: 07.00 – 15.00 sati,

Telefon za građane: 039/681-053,

E-mail za građane (prati ga kontakt osoba za građane): posusjecentarzasocijalnirad@gmail.com,

Centar za socijalni rad Posušje je ustanova s javnim ovlastima osnovana za obavljanje poslova vezanih uz zadovoljavanje potreba građana i njihovih obitelji u socijalnoj skrbi na području općine Posušje.

Centar za socijalni rad Posušje pruža usluge stručnog karaktera i osigurava zaštitu prava i interesa pojedinca/obitelji koji nisu u mogućnosti brinuti sami o sebi. Terminološki se te kategorije mogu svesti pod jedan naziv, odnosno u kategoriju socijalno osjetljivih građana. U siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe,  maloljetna djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, maloljetna djeca s problemima u ponašanju, osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost, djeca s teškoćama u razvoju, starije i nemoćne osobe, žrtve obiteljskog nasilja i osobe s invaliditetom.

Usluge koje pruža Centar za socijalni rad Posušje su: Usluge socijalnog i drugog stručnog rada, prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), savjetovanje i pomaganje, rješavanje u prvom stupnju zahtjeva za ostvarivanje prava iz djelokruga socijalne skrbi, psihosocijalna podrška i rana intervencija. 

PRAVA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD POSUŠJE:

 1. PRAVO NA STALNU NOVČANU POMOĆ (ŽZH);
 2. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ (ŽZH);
 3. PRAVO NA OSPOSOBLJAVANJE ZA ŽIVOT I RAD (ŽZH);
 4. PRAVO NA NOVČANU POTPORU I JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU ZA OPREMANJE NOVOROĐENOG DJETETA ZA ŽENU-MAJKU KOJA NIJE U RADNOM ODNOSU (ŽZH);
 5. PRAVO NA NOVČANU NAKNADU UMJESTO PLAĆE ZA ŽENU-MAJKU KOJA JE U RADNOM ODNOSU, ZA VRIJEME DOK ODSUSTVUJE S POSLA RADI TRUDNOĆE, POROĐAJA I NJEGE DJETETA (ŽZH);
 6. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA OPREMANJE NOVOROĐENOG DJETETA ZA ŽENU-MAJKU KOJA JE U RADNOM ODNOSU (ŽZH);
 7. PRAVO NA SMJEŠTAJ U USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE (ŽZH);
 8. PRAVO NA DODATAK ZA TREĆE I SLJEDEĆE DIJETE U OBITELJI (ŽZH);
 9. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ RODITELJIMA POVODOM ROĐENJA TREĆEG, ČETVRTOG I SVAKOG SLJEDEĆEG DJETETA (OPĆINA POSUŠJE);
 10. PRAVO NA NERATNU INVALIDNINU (FBIH);
 11. PRAVO NA NOVČANU NAKNADU RODITELJA NJEGOVATELJA (FBIH).
 12. PRAVO NA SMJEŠTAJ U DRUGU OBITELJ (FBIH);
 13. PRAVO NA OSOBNU ILI OBITELJSKU INVALIDNINU PO OSNOVU CIVILNIH ŽRTAVA RATA (ŽZH I FBIH)         
Skip to content