Centar za socijalni rad

Naziv javne ustanove: JU Centar za socijalni rad Posušje,

Adresa: ulica Fra Grge Martića broj 19, Posušje,

MB: 4272146730005,

VD ravnatelja: Ivan Pavković,

Radno vrijeme: 07.00-15.00 sati,

Telefon za građane: 039/681-053,

E-mail za građane( prati ga kontakt osoba za građane): posusjecentarzasocijalnirad@gmail.com,

Centar za socijalni rad Posušje je ustanova s javnim ovlastima osnovana za obavljanje poslova vezanih uz zadovoljenje potreba građana i njihovih obitelji u socijalnoj skrbi na području Općine.

Centar za socijalni rad Posušje pruža usluge stručnog karaktera i osigurava zaštitu prava i interesa pojedinca/obitelji koji nisu u mogućnosti brinuti sami o sebi. Terminološki se te kategorije mogu svesti pod jedan naziv odnosno u kategoriju socijalno osjetljivih građana. U Siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljski poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe, maloljetna djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe oduzete poslovne sposobnosti, djeca s teškoćama u razvoju, starije i nemoćne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, invalidne osobe.

Prava u sustavu socijalne zaštite

1. Novčana i druga materijalna potpora:
a) Stalna novčana potpora,
b) Jednokratna novčana potpora,
c) osobna invalidnina,
d) Novčana naknada za pomoć i njegu druge osobe,
e) Naknada do zaposlenja za osobe sa invaliditetom,
f) naknada za žene- majke koje su u radnom odnosu,
g) Naknada za žene majke koje nisu u radnom odnosu,
h) Jednokratna novčana potpora za opremu novorođenog djeteta,
2. Osposobljavanje za život i rad,
3. Smještaj u drugu obitelj,
4. Smještaj u ustanove socijalne zaštite,
5. Usluge socijalnog i drugog stručnog rada.

Usluge koje pruža Centar za socijalni rad

1. Prva socijalna usluga ( informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba),
2. Savjetovanje i pomaganje,
3. Rješava u prvom stupnju zahtjeve za ostvarivanje prava iz djelokruga socijalne skrbi
4. Psihosocijalna podrška,
5. Rana intervencija,
6. Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovnog obrazovanja.

Obiteljska zaštita

Obiteljska zaštita obuhvaća sve poslove vezane uz:
– uređenje obitelji,
– prava i dužnosti članova obitelji,
– uređenje braka i pravnih odnosa u braku,
– odnose između roditelja i djece,
– posvojenje,
– skrbništvo,
– izvanbračnu zajednicu i njeno pravno uređenje.

Posušje
Uglavnom sunčano
Uglavnom sunčano
24°C
Subjektivno: 26°C
Trenutni pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 57%
Brzina vjetra: 11 km/h SSZ
 

Općina Posušje

Fra Grge Martića 30
Tel: 039/681-035
Fax: 039/681-041
e-mail: opcina.posusje.gs@tel.net.ba

Pratite nas na Facebook-u

Važniji telefonski brojevi

Policija  122

Vatrogasci  123

Hitna pomoć  124

JP Vodovod  039/680-815

Elektro Posušje  039/681-004

JU Urbikom  039/681-203

JP Radio Posušje 039/681-660

Centar za soc. rad  039/681-053

CRVENI KRIŽ OPĆINE POSUŠJE- 039 681-790

Copyright 2019. © Općina Posušje, sva prava pridržana.