E matičar

Osobe čije se matične knjige vode na području općine Posušje, a žive ili borave u inozemstvu, mogu izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga naručiti putem ovog obrasca.

Važne napomene:

 • Osobe ovlaštene za traženje izvadaka i uvjerenja iz matične knjige – članak 64. Zakona o matičnim knjigama (”Službene novine FBiH”, broj 37/12 i 80/14)

Izvatci iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama iz matičnih knjiga izdaju se na usmeni ili pismeni zahtjev osobe na koju se odnose podaci, njezinog punomoćnika ili člana njezine uže i šire obitelji, posvojitelja ili skrbnika.
Ako se utvrdi da ne postoje zakonski uvjeti za izdavanje izvatka ili uvjerenja o podacima iz matičnih knjiga, u tom slučaju tijelo uprave općine i grada mjerodavno za matične knjige donosi rješenje kojim se odbija zahtjev stranke.

 • Troškove poštarine i upravne pristojbe plaćate unaprijed prilikom narudžbe izvoda

Cijena poštarine je 5,00 EUR, bez obzira u koju zemlju se šalje izvadak i/ili uvjerenje

Upravna pristojba za izdavanje izvatka i/ili uvjerenja

Naziv izvatka /uvjerenja

 KM/BAM

EUR

Izvadak iz matične knjige rođenih

 5,00

2,56

Izvadak iz matične knjige rođenih – međunarodni

10,00

5,11

Izvadak iz matične knjige vjenčanih

 5,00

2,56

Izvadak iz matične knjige vjenčanih – međunarodni

10,00

5,11

Izvadak iz matične knjige umrlih

 5,00

2,56

Izvadak iz matične knjige umrlih – međunarodni

10,00

5,11

Uvjerenje o državljanstvu

5,00

2,56

Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju

5,00

2,56

 • Što je potrebno priložiti uz zahtjev?
  Uz zahtjev je potrebno priložiti dokaz o identitetu ili srodstvu s osobom za koju tražite izvadak i/ili uvjerenje (kopija osobnog dokumenta), te dokaz o uplati.

 • Važna preporuka
  Preporučujemo da prije uplate provjerite da li se Vaši podaci nalaze u matičnoj evidenciji. Provjeru možete izvršiti slanjem e-maila s Vašim podacima na adresu: ematicar@opcina-posusje.ba

 • Način plaćanja

Plaćanje se vrši uplatom na račun Općinskog vijeća Općine Posušje, otvoren u UniCredit bank d.d. Mostar. Broj računa:

domaći platni promet: 3382002200101010

inozemni promet u EUR : IBAN broj: BA39 3380 6048 0019 6071

SWIFT: UNCRBA22

 • Kad ću dobiti izvadak i/ili
  uvjerenje na kućnu adresu?

  Traženi izvadak i/ili uvjerenje će biti
  poslan/i preporučenom poštom sljedećeg radnog dana, nakon što konfirmacijski
  e-mail o narudžbi/uplati stigne na našu e-mail adresu.

***U skladu sa Zakonom o
zaštiti osobnih podataka, Općina Posušje jamči da se Vaši osobni podaci neće
koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih predviđenih za obradu zahtjeva za
izdavanje izvatka i/ili uvjerenja iz matičnih knjiga koje se vode na području
općine Posušje.***


Ime i prezime, JMBG, srodstvo, (traženi dokumenti)
Primjer:
Pero Perić, 0101011234567, sin, ( Izvadak iz matične knjige rođenih, Izvadak iz matične knjige rođenih- međunarodni, Uvjerenje o državljanstvu)
Pero Perić, 0101011234567, brat, (Izvadak iz matične knjige rođenih, Uvjerenje o državljanstvu)
Dozvoljene ekstenzije :jpg, png ili pdf. Dokument skenirati i ovdje dodati. Maksimalna veličina datoteke za upload je 3MB.
Obvezni smo tražiti Vaš izričiti pristanak zbog regulative o zaštiti podataka (GDPR).

Skip to content