Pošaljite upit

Prijavite komunalni problem

Prijavite nam komunalni problem kontaktiranjem komunalnog inspektora na broj 039/685-744

Praćenje statusa predmeta

Provjerite status lokacijske, građevinske i uporabne dozvole pozivom na broj 039/685-717

Pitajte načelnika

Ovdje možete postaviti svoje pitanje načelniku.

Najzanimljivija pitanja mogu biti javno objavljena na našoj stranici.

Ovdje postavite Vaše pitanje za načelnika
Obvezni smo tražiti Vaš izričiti pristanak zbog regulative o zaštiti podataka (GDPR).

Učinkovita javna uprava – odgovor u 48 sati

Služba za gospodarstvo
gospodarstvo@posusje.net


Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
info@posusje.net


Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
csc@posusje.net


Služba za financije
financije@posusje.net


Služba za branitelje iz Domovinskog rata
ljubo.gavran@posusje.net


Općinsko vijeće
opcina.posusje@tel.net.ba


Općinski pravobranitelj
pravobranitelj@posusje.net


Skip to content