Kontakti

Ante Begić

Načelnik općine

nacelnik@posusje.net
opcina.posusje.gs@tel.net.ba

Telefon: 039/685-730
Fax.: 039/681-041

Mario Knezović

Predsjednik Općinskog vijeća

predsjednik.vijeca@posusje.net

Telefon: 039/685-740

Ured načelnika
Marija Raič, tajnica
Telefon: 039/681-035
E-mail: opcina.posusje.gs@tel.net.ba

Općinsko pravobraniteljstvo Posušje
Milan Milićević, Općinski pravobranitelj
Telefon: 039/685-746
E-mail: pravobranitelj@posusje.net

Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Zdenka Jažo, šef službe
Telefon: 039/685-734
E-mail: csc@posusje.net

Voditelj Odsjeka katastar: 039/685-712
Ured katastra: 039/685-714
Ured geometara: 039/685-713
Voditelj Odsjeka urbanizma: 039/685-716
Ured urbanizma: 039/685-717
Ured imovinsko-pravne službe: 039/685-715

Tajnik tijela državne službe
Zoran Lončar
Telefon: 039/685-733
E-mail: zoran@posusje.net

Služba za Financije
Bernardin Bakula, šef službe
Telefon: 039/685-718
E-mail: financije@posusje.net

Odsjek za javne nabavke: 039/685-718
E-mail: javnenabavke@posusje.net
Ured računovodstva: 039/681-719
E-mail: racunovodstvo@posusje.net

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Ivanka Arapović Galić, šef službe
Telefon: 039/685-701
Fax: 039/685-527
E-mail: info@posusje.net

Ured odnosa s javnošću: 039/685-725
Ured za školstvo i kulturu: 039/685-738
Ured dosjea: 039/685-726
Ured informatičke podrške: 039/685-729
Ured matičara: 039/685-737
Voditelj odsjeka za branitelje: 039/685-711

Tajnica općinskog vijeća
Branka Milićević
Telefon: 039/685-745
E-mail:opcina.posusje@tel.net.ba

Služba za gospodarstvo
Mario Jukić, šef službe
Telefon: 039/685-720
E-mail: gospodarstvo@posusje.net

Ured jedinice za razvoj: 039/685-721
E-mail: uredzarazvoj@posusje.net

Ured za poljoprivredu: 039/685-722
Urbanističko-građevinski i komunalni inspektor: 039/685-744
Ugostiteljsko-turistički inspektor: 039/685-744
Tržišni inspektor; Sanitarni inspektor: 039/685-723
Odsjek civilne zaštite: 039/685-749

Šalter sala:

Šalter gospodarstva: 039/685-753
Šalter za pitanja branitelja: 039/685-703
Šalter za katastar: 039/685-704
Šalter za urbanizam: 039/685-705
Šalter matičara: 039/685-706
Šalter za ovjeru: 039/685-707
Šalter za protokol: 039/685-708
Porta: 039/685-709

Skip to content