Prijava (zahtjev) za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Puni naziv obrasca: Prijava (zahtjev) za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Nadležna organizacijska jedinica:

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

1. Potvrda o smrti
2. Uvjerenje o posljednjem prebivalištu
3. Vjenčani list
4. 12,00 KM općinske upravne pristojbe po Tarifnom broju 1. i 14. Odluke o općinskim upravnim pristojbama općine Posušje i Tarifi općinskih upravnih pristojbi („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 10/13 i 4/14)

Kontakt podaci:

Kristina Žulj, viši referent za poslove matičara
Tel.: 039/685-737

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):


Naknade za plaćanje:


Napomene:

Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Za preuzimanje u .doc (Word) formatu kliknite ispod:

Preuzimanje

 

Za preuzimanje u .pdf formatu kliknite ispod:

Preuzimanje

Skip to content