Otvaranje radnje (SUR,STR,SOR)

Puni naziv obrasca: Zahtjev za otvaranje radnje (SUR,STR,SOR)

Nadležna organizacijska jedinica:

Služba za gospodarstvo

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

UGOSTITELJSKE RADNJE

– OSNOVNO   ZANIMANJE –

1. Zahtjev s 50 KM općinskih biljega;

2. Rješenje (Uporabna dozvola) – kopija;

3. Osobna iskaznica – kopija;

4. Svjedodžba – najmanje III stupanj stručne spreme  –  kopija;

5. Liječničko uvjerenje (Izdaje Dom zdravlja);

6. Dokaz o poslovnoj sposobnosti (Uvjerenje  izdaje Centar za socijalni rad );

7. Dokaz da Vam  pravomoćnom sudskom

Presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane

obavljanja ugostiteljske djelatnosti (Izdaje Općinski sud);

8. Uvjerenje o izmirenim obvezama prema javnim prihodima (Izdaje Porezna uprava);

9. Dokaz da nemate zasnovan radni odnos (Izjava, kopija radne knjižice ili sl.);

10. Ugovor o zakupu poslovnog prostora, ako niste vlasnik poslovnog objekta;

11. Izjava da nemate još jedan ugostiteljski objekt na teritoriju ŽZH;

12. Dokaz da su provedene mjere za zaštitu od buke;

13. Kopija uplatnice za komisijski pregled

poslovnog prostora u iznosu od … (ovisno od veličine poslovnog prostora, a po Odluci broj: 02-02-160/02 od 28.3.2003. godine) na žiro račun općine Posušje broj: 3382 00 22 61584848.

Vrsta prihoda: 722 329;

 

UGOSTITELJSKE RADNJE

-DOPUNSKO    ZANIMANJE –

1. Zahtjev s 50 KM općinskih biljega;

2. Rješenje (Uporabna dozvola) – kopijs;

3. Kopija osobne iskaznice;

4. Svjedodžba – najmanje III stupanj stručne spreme – kopija;

5. Liječničko uvjerenje (Izdaje Dom zdravlja);

6. Dokaz o poslovnoj sposobnosti (Uvjerenje izdaje Centar za socijalni rad);

7. Dokaz da Vam  pravomoćnom sudskom

Presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti (Izdaje Općinski sud);

8. Uvjerenje o izmirenim obvezama prema javnim prihodima (Izdaje Porezna uprava);

9. Ugovor o zakupu poslovnog prostora, ako niste vlasnik poslovnog objekta;

10. Izjava da nemate već zasnovanu ugostiteljsku radnju na teritoriji ŽZH;

11. Potvrda da imate već zasnovan radni odnos  ili ste korisnik starosne mirovine ili mirovine iz oblasti braniteljsko – invalidske zaštite;

12. Dokaz da su provedene mjere za zaštitu od buke;

13. Kopija uplatnice za komisijski pregled poslovnog prostora u iznosu od: … (ovisno od  veličine poslovnog prostora, a po Odluci broj: 02-02-160/02 od 28.03.2003. godine) …na žiro račun općine Posušje broj: 3382 00 22 61584848.

Vrsta prihoda: 722 329;

 

OBRTNIČKA  RADNJA

1. Zahtjev s 50 KM općinskih biljega;

2. Kopija osobne iskaznice;

3.  Svjedodžba, diploma o završenoj školi– ovjerena kopija;

4. Liječničko uvjerenje (Izdaje Dom zdravlja);

5. Uvjerenje da Vam pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje (Izdaje Općinski sud za  prekršaje);

6. Dokaz o poslovnoj sposobnosti.(Izdaje Centar za socijalni rad);

7. Dokaz da nemate neizmirenih obveza prema javnim prihodima (Izdaje Porezna uprava)

8. Dokaz da nemate zasnovan radni odnos za

osnovno zanimanje (izjava, kopija radne knjižice i sl);

9. Obrt kao dopunsko zanimanje potreban je dokaz da imate već zasnovan radni odnos – obrazac iz Porezne uprave ili odrezak od mirovine ako ste umirovljenik;

Za samostalne obrtničke radnje koje će se obavljati u poslovnim ili stambenim prostorijama uz prethodne uvjete potrebno je:

1. Ovjerena pisana izjava od strane obrtnika o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora;

2. Rješenje (Uporabna dozvola) – kopija;

3. Ugovor o zakupu poslovnog prostora, ako niste vlasnik poslovnog objekta;

4. Kopija uplatnice  za komisijski pregled poslovnog prostora u iznosu od: … (ovisno od veličine poslovnog prostora, a po Odluci broj: 02-02-160/02 od 28.3.2003.god) na žiro račun općine Posušje broj:

3382 00 22 61584848.

Vrsta prihoda 722 329;

 

TRGOVAČKA RADNJA**

1. Zahtjev s  50 KM općinskih biljega;

2. Rješenje (Uporabna dozvola) – kopija;

3. Osobna iskaznica – kopija;

4. Svjedodžba  – najmanje III stupanj stručne spreme – kopija;

5. Liječničko uvjerenje (Izdaje Dom zdravlja);

6. Dokaz o poslovnoj sposobnosti (Izdaje Centar za socijalni rad);

7. Dokaz da Vam pravomoćnom odlukom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja trgovačke  djelatnosti (Izdaje Općinski sud);

8. Uvjerenje o izmirenim obvezama prema javnim prihodima (Izdaje Porezna uprava);

9. Dokaz da nemate zasnovan  radni odnos (izjava, kopija radne knjižice ili sl.);

10. Izjavu da nemate već osnovanu trgovačku radnju;

11. Ugovor o zakupu poslovnog prostora, ako niste vlasnik objekta;

12. Kopija uplatnice  za komisijski pregled poslovnog prostora u iznosu od: … (ovisno od veličine poslovnog prostora, a po Odluci broj: 02- 02-160/02 od 28.3.2003.god) na žiro račun općine Posušje broj: 3382 00 22 61 58 48 48.

Vrsta prihoda 722 329;

Trgovačka radnja može se osnovati samo kao osnovno zanimanje.


Kontakt podaci:

Mario Jukić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo
Tel.:039/685-702
E-mail: gospodarstvo@posusje.net

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):

Na temelju članka 16. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u ŽZH („Narodne novine ŽZH“, broj 12/09 i 12/11) i Pravilnika o razvrstavanju i  minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga („Službene novine F BiH“, broj 40/10) definirani su dokumenti za koji se prilažu uz ovaj formular.

Na temelju članka 9 i 10.Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine F BiH“, broj: 35/09) propisani su uvjeti za dobivanje odobrenja za rad.

U skladu s člankom 12.Zakona o trgovini („Narodne novine ŽZH“, broj: 13/07 i 16/08) i Pravilnikom o uvjetima minimalno tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine („Narodne novine ŽZH“, broj 14/08) definirani su potrebni dokumenti za dobivanje odobrenja za rad za trgovačke radnje.


Naknade za plaćanje:

Naknade za ugostiteljske radnje:

 • Kiosci i dr. privremeni objekti do 12 m2 površine – 100,00 KM

Za svaki slijedeći metar površine – 10,00 KM

 • Prostori u stalnim objektima do 20 m2površine – 150,00 KM

Od 20 m2-50 m2 – 200,00 KM

Od 50 m2-100 m2 – 250,00 KM

Za svakih slijedećih 50 m2 – 10,00 KM

 • Tvorničke prostorije i uz njih prateće prostorije do 100 m2 površine – 150,00 KM

Za svakih slijedećih 50 m2 – 10,00 KM

 • Za preglede objekata u vanjskom dijelu (benzinske postaje, terase, nadstrešnice i sl.) naplaćivat će se 0,3 KM za m2;

Naknade za ugostiteljske radnje (DOPUNSKO ZANIMANJE)

 • Kiosci i dr. privremeni objekti do 12m2 površine – 100,00 KM

Za svaki slijedeći metar površine – 10,00 KM

 • Prostori u stalnim objektima do 20 m2 površine – 150,00 KM

Od 20-50 m2 površine – 200,00 KM

Od 50-100 m2 površine – 250,00 KM

Za svaki slijedećih 50 m2 površine – 10,00 KM

 • Tvorničke prostorije i uz njih prateće prostorije do 100 m2 površine – 150,00 KM

Za svakih slijedećih 50 m2 povrišne – 10,00 KM

 • Za preglede objekata u vanjskom dijelu (benzinske postaje, terase, nadstrešnice i sl.) naplaćivat će se – 0,3 KM za m2;

OBRTNIČKA  RADNJA

 

 • Kiosci i drugi privremeni objekti do 12 m2 površine – 100,00 KM

Za svaki slijedeći metar površine – 10,00 KM

 • Prostori u stalnim objektima do 20 m2 – 150,00 KM

Od 20 m2-50 m2 – 200,00 KM

Od 50 m2-100 m2 – 250,00 KM

Za svakih slijedećih 50 m2 – 10,00 KM

 • Tvorničke prostorije i uz njih prateće prostorije do 100 m2 – 150,00 KM

Za svakih slijedećih 50 m2 – 10,00 KM

 • Za preglede objekata u vanjskom dijelu (benzinske postaje, terase, nadstrešnice i sl.) naplaćivat će se – 0,3 KM za m2;

 


Napomene:

*Potrebne izjave koje se prilažu uz ovaj formular su dostupne skupa s formularom za download.

**Trgovačka radnja može se osnovati samo kao osnovno zanimanje.


Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Za preuzimanje u .pdf formatu kliknite ispod:

Preuzimanje

Skip to content