Odluke o nazivima dijelova naseljenih mjesta i označavanju objekata brojevima; o određivanju naziva trgova i ulica u općini Posušje; e o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima dijelova naseljenih mjesta i označavanju objekata brojevima; o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva trgova i ulica u općini Posušje

11. 11. 2022

U poveznicama se nalaze Odluke o:
-o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima dijelova naseljenih mjesta i označavanju objekata brojevima
-o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva trgova i ulica u općini Posušje

-o javnom uvidu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima dijelova naseljenih mjesta i označavanju objekata brojevima

-o javnom uvidu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva trgova i ulica u općini Posušje

Skip to content