Sadržaj Javnog poziva možete preuzeti sa sljedeće poveznice: