Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za ažurirani Program kapitalnih investicija općine Posušje za 2019. godinu te obrasce prijave možete preuzeti sa sljedećih poveznica