Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Posušje putem javnog nadmetanja – licitacije

15. 03. 2023

tekst javnog oglasa dostupan je na poveznici:

Skip to content