Općina Posušje od Vlade Republike Hrvatske  dobila je 1.100.000,00 kuna za izgradnju nove osnovne škole fra Petra Bakule. Rezultat je ovo stalnih napora u iznalaženju dodatnih izvora financiranja za ispunjenje jedne od strateških kapitalnih investicija. Općinski...

opširnije