Zahtjev za naknadnim upisom u MKR građana BiH

Puni naziv obrasca: Zahtjev za naknadnim upisom u MKR građana BiH

Nadležna organizacijska jedinica:

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

Čija su oba roditelja u vrijeme rođenja djeteta državljani BiH

 • Međunarodni izvadak iz MKR ili izvadak iz MKR propisno ovjeren/legaliziran za uporabu u inozemstvu
 • Izvadak iz MKV, međunarodni izvadak iz MKV ili izvadak iz MKV propisno ovjeren/legaliziran za uporabu u inozemstvu
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH i FBiH za oba roditelja
 • Uvjerenje o posljednjem prebivalištu podnositelja zahtjeva odnosno o posljednjem prebivalištu roditelja
 • Zapisnik o uzimanju izjave o nacionalnosti
 • Uvjerenje da podnositelj zahtjeva nije upisan u MKR i KD
 • 32,00 KM općinske upravne pristojbe po Tarifnom broju 1. i  13. Odluke o općinskim upravnim pristojbama općine Posušje i Tarifi općinskih upravnih pristojbi („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 10/13 i 4/14)ositelj zahtjeva nije upisan u MKR i KD

 

Čiji je jedan roditelj u vrijeme rođenja djeteta državljanin BiH, drugi je bio državljanin bivše SFRJ, a dijete je rođeno u inozemstvu
 • Međunarodni izvadak iz MKR ili izvadak iz MKR propisno ovjeren/legaliziran za uporabu u inozemstvu
 • Izvadak iz MKV, međunarodni izvadak iz MKV ili izvadak iz MKV propisno ovjeren/legaliziran za uporabu u inozemstvu
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH jednog roditelja
 • Dokaz o državljanstvu SFRJ drugog roditelja
 • Uvjerenje o posljednjem prebivalištu podnositelja zahtjeva odnosno o posljednjem prebivalištu roditelja
 • Zapisnik o uzimanju izjave o nacionalnosti
 • Uvjerenje da podnositelj zahtjeva nije upisan u MKR i KD
 • 32,00 KM općinske upravne pristojbe po Tarifnom broju 1. i  13. Odluke o općinskim upravnim pristojbama općine Posušje i Tarifi općinskih upravnih pristojbi („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 10/13 i 4/14)

 

Dijete rođeno u inozemstvu čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta državljanin BiH, podrijetlom stječe državljanstvo BiH ako do navršene 23 godine života bude prijavljeno radi upisa kao državljanin BiH kod nadležnog tijela u BiH ili u inozemstvu ili ako duže boravi u BiH radi obrazovanja ili školovanja.

 • Međunarodni izvadak iz MKR ili izvadak iz MKR propisno ovjeren/legaliziran za uporabu u inozemstvu
 • Izvadak iz MKV, međunarodni izvadak iz MKV ili izvadak iz MKV propisno ovjeren/legaliziran za uporabu u inozemstvu
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH jednog roditelja
 • Uvjerenje o posljednjem prebivalištu podnositelja zahtjeva odnosno o posljednjem prebivalištu roditelja
 • Zapisnik o uzimanju izjave o nacionalnosti
 • Uvjerenje da podnositelj zahtjeva nije upisan u MKR i KD
 •  32,00 KM općinske upravne pristojbe po Tarifnom broju 1. i  13. Odluke o općinskim upravnim pristojbama općine Posušje i Tarifi općinskih upravnih pristojbi („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 10/13 i 4/14)sitelj zahtjeva nije upisan u MKR i KD

 

Državljaninom BiH smatra se i osoba koja je na dan 06. travnja 1992. godine imala državljanstvo bivše SFRJ i prebivalište na teritoriji BiH

 • Međunarodni izvadak iz MKR ili izvadak iz MKR propisno ovjeren/legaliziran za uporabu u inozemstvu
 • Izvadak iz MKV, međunarodni izvadak iz MKV ili izvadak iz MKV propisno ovjeren/legaliziran za uporabu u inozemstvu
 • Dokaz o državljanstvu SFRJ podnositelja zahtjeva
 • Dokaz o identitetu
 • Uvjerenje o prebivalištu na teritoriji BiH na dan 06. travnja 1992. godine
 • Zapisnik o uzimanju izjave o nacionalnosti
 • Uvjerenje da podnositelj zahtjeva nije upisan u MKR i KD
 • 32,00 KM općinske upravne pristojbe po Tarifnom broju 1. i  13. Odluke o općinskim upravnim pristojbama općine Posušje i Tarifi općinskih upravnih pristojbi („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 10/13 i 4/14)i 4/14)

Kontakt podaci:

Kristina Žulj, viši referent za poslove matičara
Tel.: 039/685-737

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):

Naknade za plaćanje:

Napomene:


Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Za preuzimanje u .pdf formatu kliknite ispod:

Preuzimanje

Skip to content