Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih, rođenih i vjenčanih

Puni naziv obrasca: Zahtjevi za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih, rođenih i vjenčanih
Nadležna organizacijska jedinica: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

Potrebna dokumentacija nalazi se na samom formularu

Kontakt podaci:

Kristina Žulj, viši referent za poslove matičara
Tel.: 039/685-737

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):


Naknade za plaćanje:


Napomene:


Zahtijev  možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Za preuzimanje u .pdf formatu kliknite ispod:
Skip to content