Smrtovnica

Puni naziv obrasca: Smrtovnica
Nadležna organizacijska jedinica: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

Podnositelj zahtjeva, odnosno osoba koja želi pokrenuti ostavinski postupak pokojnika mora dostaviti imena, datume rođena i adrese zakonskih nasljednika i dokaz o pokretnoj i nepokretnoj imovini, ili ako stranka želi na smrtovnici se mogu navesti podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini, onda će Općinski sud po službenoj dužnosti tražiti da se dostave podaci odnosno potvrde za navedenu imovinu.

Kontakt podaci:

Kristina Žulj, viši referent za poslove matičara
Tel.: 039/685-737

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):


Naknade za plaćanje:


Napomene:


Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Za preuzimanje u .doc (Word) formatu kliknite ispod:

Preuzimanje

 

Za preuzimanje u .pdf formatu kliknite ispod:

Preuzimanje

Skip to content