Smrtovnica

Puni naziv obrasca: Smrtovnica
Nadležna organizacijska jedinica: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

Podnositelj zahtjeva, odnosno osoba koja želi pokrenuti ostavinski postupak pokojnika mora dostaviti imena, datume rođena i adrese zakonskih nasljednika i dokaz o pokretnoj i nepokretnoj imovini, ili ako stranka želi na smrtovnici se mogu navesti podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini, onda će Općinski sud po službenoj dužnosti tražiti da se dostave podaci odnosno potvrde za navedenu imovinu.

Kontakt podaci:

Kristina Žulj, viši referent za poslove matičara
Tel.: 039/685-737

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):


Naknade za plaćanje:


Napomene:


Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Za preuzimanje u .doc (Word) formatu kliknite ispod:

Preuzimanje

 

Za preuzimanje u .pdf formatu kliknite ispod:

Preuzimanje

Posušje
Mjestimično sunčano
Mjestimično sunčano
10°C
Subjektivno: 8°C
Trenutni pritisak: 1020 mb
Vlažnost: 73%
Brzina vjetra: 11 km/h SSE
 

Općina Posušje

Fra Grge Martića 30
Tel: 039/681-035
Fax: 039/681-041
e-mail: opcina.posusje.gs@tel.net.ba

Pratite nas na Facebook-u

Važniji telefonski brojevi

Policija  122

Vatrogasci  123

Hitna pomoć  124

JP Vodovod  039/680-815

Elektro Posušje  039/681-004

JU Urbikom  039/681-203

JP Radio Posušje 039/681-660

Centar za soc. rad  039/681-053

CRVENI KRIŽ OPĆINE POSUŠJE- 039 681-790

Copyright 2019. © Općina Posušje, sva prava pridržana.