Promjene u katastarskom operatu (promjene posjednika)

Puni naziv obrasca: Promjene u katastarskom operatu (promjene posjednika)

Nadležna organizacijska jedinica:

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

Zahtjev se podnosi na šalteru službe za imovinsko-pravne, geodetske
poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Naknade za korištenje podataka predmjera i katastra iznosi 60KM za jednu parcelu plus svaka sljedeća parcela 4KM.

Kontakt podaci:


Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj.49/15

Naknade za plaćanje:

Takse se uplaćuju na žiro-račun.

Svrha doznake:Naknada za korištenje podataka iz područja predmjera i katastra

Primatelj:Županija Zapadnohercegovačka

Račun primatelja: 3380002200004013

Vrsta prihoda: 722515

Šifra općine: 070


Napomene:

Svi se zahtjevi mogu podnijeti usmenim ili pismenim putem na šalteru nadležne službe

Zahtijev u .pdf formatu možete preuzeti sa sljedeće poveznice

Obrazac zahtijeva se dobiva usmenim putem na šalteru službe
Skip to content