Prijava za zaključivanje braka

Puni naziv obrasca: Prijava za zaključenje braka

Nadležna organizacijska jedinica:

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

1.  Rodni listovi za oba supružnika
2.  Uvjerenje o državljanstvu za oba supružnika
3.  Potvrda o prebivalištu za oba supružnika CIPS)
4.  Slobodni list za oba supružnika (po mjestu rođenja)
5.  Za sudbeno vjenčanje treba platiti naknadu čiji iznos ovisi o danu i satu sudbenog vjenčanja

Kontakt podaci:

Kristina Žulj, viši referent za poslove matičara
Tel.: 039/685-737

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):


Naknade za plaćanje:

Iznos naknade:
•  Radnim danom do 15:00 sati -50 KM
•  Radnim danom nakon 15:00 sati -100KM
•  Vikendom 150KM

Napomene:


Zahtijev  možete preuzeti sa sljedeće poveznice

Za preuzimanje u .pdf formatu kliknite ispod:

Preuzimanje

Skip to content