Prijava (zahtjev) za ispravak-promjenu podataka u matičnoj knjizi

Puni naziv obrasca: Prijava (zahtjev) za ispravak – promjenu podataka u matičnoj knjizi

Nadležna organizacijska jedinica:

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

  1. Rodni list, uvjerenje o državljanstvu, vjenčani list ili izvadak iz matične knjige umrlih (ovisno o kojoj se ispravci – promjeni podataka radi)
  2. Javne isprave ili drugi dokazi iz kojih se vidi koji je podatak pravilan i koji treba biti važeći i upisan u matičnu knjigu, a ostale podatke koji nisu pravilni poništiti
  3. Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe

Kontakt podaci:

Kristina Žulj, viši referent za poslove matičara
Tel.: 039/685-737

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):


Naknade za plaćanje:


Napomene:


Zahtijev  možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Za preuzimanje u .doc (Word) formatu kliknite ispod:
Za preuzimanje u .pdf formatu kliknite ispod:
Skip to content