Prijava za upis rođenja djeteta u MK rođenih te upis državljanstva u MK rođenih

Puni naziv obrasca: Prijava za upis rođenja djeteta u MK rođenih, te upis državljanstva u MK rođenih
Nadležna organizacijska jedinica: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

1.  Prijava rođenja djeteta koji službeno stiže od zdravstvene ustanove u kojoj je dijete rođeno
2.  Potvrde o prebivalištu za roditelje
3.  Rodni listovi za roditelje
4.  Uvjerenja o državljanstvu za roditelje
5.  Vjenčani list
6.  Brojevi osobnih iskaznica za roditelje
7.  Izjava o nacionalnosti (propisani obrazac)
8.  Zahtjev za upis činjenice o državljanstvu

Kontakt podaci:

Kristina Žulj, viši referent za poslove matičara
Tel.: 039/685-737

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):


Naknade za plaćanje:


Napomene:


Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Za preuzimanje u .pdf formatu kliknite ispod:
Skip to content