Pregled poslovnog prostora (tvrtke)

Puni naziv obrasca: Zahtjev za pregled poslovnog prostora (tvrtke)

Nadležna organizacijska jedinica:

Služba za gospodarstvo

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

1. Zahtjev s 50 KM općinskih biljega;

2. Ovjerena kopija Rješenja o osnivanju  gospodarskog društva;

3. Rješenje (Uporabna dozvola) – kopija;

4. Ugovor o zakupu poslovnih prostorija (ako nisu u vlasništvu registrirane firme);

5. Obrazac o uposlenim djelatnicima (Izdaje Porezna uprava);

6. Potvrda poslovne banke o otvorenom žiro računu Firme;

7. Kopija uplatnice za komisijski pregled

poslovnog prostora u iznosu od … (ovisno o veličini poslovnog prostora i u skladu s Odlukom broj: 02-02-160/02 od 28.3.2002. godine) na žiro račun općine Posušje broj: 3382 00 22 61584848;

Vrsta prihoda: 722 329


Kontakt podaci:

Mario Jukić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo
Tel.:039/685-702
E-mail: gospodarstvo@posusje.net

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):


Naknade za plaćanje:

  • Kiosci i drugi privremeni objekti do 12 m2 površine – 100,00 KM

Za svakih slijedećih m2  površine – 10,00 KM

  • Prostori u stalnim objektima do 20 m2 površine – 150,00 KM

od 20 – 50 m2površine – 200,00 KM

od 50-100 m2 površine – 250,00 KM

Za svakih slijedećih 50 m2 – 10,00 KM

  • Tvorničke prostorije i uz njih prateće prostorije do 100 m2površine -150,00 KM

Za svakih slijedećih 50 mpovršine – 10,00 KM

Za preglede objekata u vanjskom dijelu (benzinske postaje, terase, nadstrešnice i sl.) naplaćivat će se – 0,3 KM za m2     


Napomene:


Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Za preuzimanje u .doc (Word) formatu kliknite ispod:

Preuzimanje

 

Za preuzimanje u .pdf formatu kliknite ispod:

Preuzimanje

Skip to content