Odjava radnje (SUR,SOR,STR)

Puni naziv obrasca: Zahtjev za odjavu radnje (SUR,SOR,STR)

Nadležna organizacijska jedinica:

Služba za gospodarstvo

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

ODJAVA OBRTNIČKE RADNJE:
1. Zahtjev i 20 KM općinskih biljega;
2. Rješenje o osnivanju djelatnosti.
Obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do 1 godine, o čemu pisanim putem izvješćuje Službu za gospodarstvo, obnovu, razvitak i civilnu zaštitu općine Posušje u roku od 7 dana od dana obustave.
Iznimno obustava može biti i duža od jedne godine  – najduže do 3 godine, u slučaju bolesti ili više sile ili kada koristi porodiljski dopust.
ODJAVA TRGOVAČKE RADNJE
1. Zahtjev i 20 KM općinskih biljega;
2. Rješenje o osnivanju djelatnosti.
3. Uvjerenje o izmirenim obvezama prema javnim prihodima (Izdaje Porezna uprava).
ODJAVA UGOSTITELJSKE RADNJE
1. Zahtjev i 20 KM općinskih biljega;
2. Rješenje o osnivanju djelatnosti.
3. Uvjerenje o izmirenim obvezama prema javnim prihodima (Izdaje Porezna uprava).

Kontakt podaci:

Mario Jukić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo
Tel.:039/685-702
E-mail: gospodarstvo@posusje.net

Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):

Članak 15. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine F BiH“, broj: 35/09)
Članak 18. Zakona o trgovini („Narodne novine ŽZH“, broj: 13/07 i 16/08)
Članak 24. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u ŽZH („Narodne novine ŽZH“, broj 12/09 i 12/11)

Naknade za plaćanje:


Napomene:


Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Za preuzimanje u .pdf formatu kliknite ispod:

Preuzimanje

Skip to content