ZAPOČELA EDUKACIJE DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA

24. 11. 2017

Edukacija djece na temu: ‘Ponašanje u slučaju izbijanja požara i pojave prirodnih i drugih nesreća, te upoznavanje s brojevima telefona koji se koriste u hitnim situacijama’ održana je u dječjim vrtićima ‘Mama’, ‘Bajka’ i ‘Veseli školarac’ u Posušju.

Zaposlenici Uprave  civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke i pomoćnici načelnika za civilnu zaštitu educirali su djecu o tome kako se ponašati u slučaju prirodnih i drugih nesreća (požar, poplava, potres i sl.), te o ulozi službi zaštite i spašavanja ljudi i imovine, kao i brojevima telefona koji se koriste u hitnim situacijama.

Pripadnici Vatrogasne postrojbe ‘Posušje’ i HGSS- Stanice Posušje pokazali su tehničku opremu, uređaje i vozila koje koriste u izvršavanju zadaća iz svoga djelokruga rada, te su s djecom izveli praktičnu vježbu evakuacije djece iz dječjih vrtića u slučaju požara i potresa.

Djeci su podijeljene bojanke s motivima vatrogastva, prve pomoći i policije, a Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke će nagraditi najbolje crteže koje su djeca izradila na temu edukacije.

Edukaciju djece u dječjim vrtićima, ali i zaposlenika dječjih vrtića u svim vrtićima na području Županije Zapadnohercegovačke provodi Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke u suradnji s gradskom/općinskim službama civilne zaštite i ravnatelji(ca)ma dječjih vrtića u sklopu ‘Nastavnog plana i programa edukacije, obuke i osposobljavanja u sustavu zaštite i spašavanja u 2017. godini’. Temeljni cilj edukacije djece u dječjim vrtićima je upoznavanje sa situacijama koje dovode do požara, pravilno reagiranje u slučaju požara, upoznavanje djece sa zanimanjem ‘vatrogasac’ i ‘GSS-ovac’ i važnijim telefonskim  brojevima  koji se koriste samo u slučaju hitnosti.

 

Ostale vijesti iz kategorije

Dnevno izviješće Zavoda za javno zdravstvo ŽZH

Dnevno izviješće Zavoda za javno zdravstvo ŽZH

Zavod za javno zdravstvo ŽZH izvjestio je da je jučer u Županiji Zapadnohercegovačkoj testirano na koronavirus 26 osoba. Jedna muška osoba iz Posušja pozitivna je na prisustvo koronavirusa. U samoizolaciji se nalazi 41 osoba. Ukupno zaraženih osoba u Županiji...