Zakazana 21. sjednica Općinskog vijeća

29. 11. 2018

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10  i 2/17) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 3.12.2018. godine  (ponedjeljak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i     r e d

1.     Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

2.     Nacrt proračuna općine Posušje za 2019. godinu

3.     Prijedlog Odluke o prihvaćanju odredbi Ugovora o utemeljenju Fondacije tehnološki park Posušje i davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključenje ugovora

4.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Povjerenstva za društvene djelatnosti, mjesne zajednice, ljudska prava,  mlade i jednakopravnost spolova

b) Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Povjerenstva za društvene djelatnosti, mjesne zajednice,  ljudska prava,  mlade i jednakopravnost spolova

5.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora Javnog

poduzeća Radio Posušje d.o.o.

6.     Prijedlog Odluke o održavanju nerazvrstanih cesta i povjeravanju ovlasti Javnom poduzeću „Vodovod“ d.o.o. Posušje

7.     Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (put za Grude –Krči-trafostanica)

8.     Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Gradac (Sedlića brig- Ruškići)

9.     Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Vinjanski dom (Donji Marići)

10.  Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Mokri dolac (zapadni dio)

11.  Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina-zemljišta

12.  Prijedlozi Zaključaka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje

13.  Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

 

 

 

PREDSJEDNIK

Ivan Lončar

 

 

 

 

Ostale vijesti iz kategorije

Prestanak stanja prirodne nepogode na području općine Posušje!

Na prijedlog Općinskog stožera civilne zaštite, načelnik općine Posušje Branko Bago 2. lipnja 2020. donio je odluku o prestanku stanja prirodne nepogode na području općine Posušje. Općinski stožer CZ će i dalje pratiti i procjenjivati stanje epidemiološke situacije na...

Zakazana 34. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 34. sjednica Općinskog vijeća

Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKAOPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE Broj: 01-02-90/20Posušje, 28.5.2020. godine Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj:...