Zakazana 21. sjednica Općinskog vijeća

29. 11. 2018

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10  i 2/17) sazivam 21. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 3.12.2018. godine  (ponedjeljak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i     r e d

1.     Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi

2.     Nacrt proračuna općine Posušje za 2019. godinu

3.     Prijedlog Odluke o prihvaćanju odredbi Ugovora o utemeljenju Fondacije tehnološki park Posušje i davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključenje ugovora

4.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Povjerenstva za društvene djelatnosti, mjesne zajednice, ljudska prava,  mlade i jednakopravnost spolova

b) Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Povjerenstva za društvene djelatnosti, mjesne zajednice,  ljudska prava,  mlade i jednakopravnost spolova

5.

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora Javnog

poduzeća Radio Posušje d.o.o.

6.     Prijedlog Odluke o održavanju nerazvrstanih cesta i povjeravanju ovlasti Javnom poduzeću „Vodovod“ d.o.o. Posušje

7.     Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (put za Grude –Krči-trafostanica)

8.     Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Gradac (Sedlića brig- Ruškići)

9.     Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Vinjanski dom (Donji Marići)

10.  Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Mokri dolac (zapadni dio)

11.  Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina-zemljišta

12.  Prijedlozi Zaključaka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje

13.  Prijedlog za pokretanje procedure izdvajanja šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja

 

 

 

PREDSJEDNIK

Ivan Lončar

 

 

 

 

Ostale vijesti iz kategorije

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POSUŠJE

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE POSUŠJE

Povodom blagdana Velike Gospe 15. kolovoza kada se obilježava Dan općine Posušje, danas je održana svečana sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Sjednica je ove godine, zbog epidemioloških mjera održana s ograničenim brojem sudionika, a započela je polaganjem...

50 000 KM ZA POSUŠKE POLJOPRIVREDNIKE

50 000 KM ZA POSUŠKE POLJOPRIVREDNIKE

Načelnik Branko Bago potpisao je danas rješenja o odobravanju poticajnih sredstava u iznosu od 50 000 KM za 68 poljoprivrednika s područja općine Posušje. Riječ je o zajedničkim sredstvima Općine Posušje i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i...

DIREKTOR JP CESTE FBIH POSJETIO OPĆINU POSUŠJE

DIREKTOR JP CESTE FBIH POSJETIO OPĆINU POSUŠJE

Načelnik Branko Bago jučer je održao sastanak s direktorom JP Ceste FBiH Ljubom Pravdićem, a sastanku su nazočili i Vinko Romić, ravnatelj JU Ceste ŽZH te Bekir Isaković, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove u JP Ceste FBiH. Sastanak je održan s ciljem...

JOŠ JEDNA POTVRDA USPJEŠNOSTI OPĆINE POSUŠJE  U PRIPREMI PROJEKATA

JOŠ JEDNA POTVRDA USPJEŠNOSTI OPĆINE POSUŠJE U PRIPREMI PROJEKATA

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici od 29.07.2020. godine donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2020. godinu s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - županije, gradovi i općine”. Sredstva bi se...