Zakazana 14. sjednica općinskog vijeća

15. 02. 2018

 

 

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10  i 2/17) sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 22.2.2018. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i     r e d

 

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Prijedlog Odluke o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje za potpisivanje ugovora o kreditnom zaduženju
 3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole Posušje
 4. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2018. godinu
 5. Izvješće o provedbi kulturno-zabavnih i sportskih događanja pod nazivom „Posuško lito“ 2017. godine
 6. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“
 7. Prijedlog Odluke o objavi javnog oglasa za imenovanje člana (članova) Općinskog izbornog povjerenstva Posušje
 8. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka po javnom oglasu za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Posušje
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Karamtići (Zgoni)
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (Polivinil)
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (Ulica fra Grge Martića)
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Bakuline njive (sjeverno od Ulice Ante Starčevića)
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Broćanac (Širića Brig)
 14. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Čitluk-Bage (Vučja glavica)
 15. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Osoje (Tolići-Srednji Brijeg)
 16. Prijedlog Odluke o određivanju prosječne konačne građevinske cijene za m2 korisne stambene površine
 17. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva
 18. Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
 19. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta

 

 

PREDSJEDNIK

                                                                                                                          _______________

Ivan Lončar

 

Ostale vijesti iz kategorije

Uvođenjem Lean alata do uspješnijeg poslovanja

Uvođenjem Lean alata do uspješnijeg poslovanja

U Tehnološkom parku u Posušju danas je (četvrtak, 14.studeni 2019.) održan seminar o Lean proizvodnji namijenjen menadžerima i voditeljima poslovnih odjela koji žele optimizirati svoje poslovanje uvođenjem Lean alata. Seminar je održan u organizaciji Sveučilišta u...

SVI OBJEKTI U POSUŠJU OZNAČAVAJU SE KUĆNIM BROJEVIMA

SVI OBJEKTI U POSUŠJU OZNAČAVAJU SE KUĆNIM BROJEVIMA

Danas je Općina Posušje bila domaćin ravnatelju Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Željku Obradoviću i njegovim suradnicima. Povod posjete je uspješna implementacija projekta Adresnog registra u Posušju. Nadležna općinska služba, Služba za...