Zakazana 14. sjednica općinskog vijeća

15. 02. 2018

 

 

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10  i 2/17) sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 22.2.2018. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i     r e d

 

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Prijedlog Odluke o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje za potpisivanje ugovora o kreditnom zaduženju
 3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole Posušje
 4. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2018. godinu
 5. Izvješće o provedbi kulturno-zabavnih i sportskih događanja pod nazivom „Posuško lito“ 2017. godine
 6. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“
 7. Prijedlog Odluke o objavi javnog oglasa za imenovanje člana (članova) Općinskog izbornog povjerenstva Posušje
 8. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka po javnom oglasu za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Posušje
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Karamtići (Zgoni)
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (Polivinil)
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (Ulica fra Grge Martića)
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Bakuline njive (sjeverno od Ulice Ante Starčevića)
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Broćanac (Širića Brig)
 14. Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Čitluk-Bage (Vučja glavica)
 15. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Osoje (Tolići-Srednji Brijeg)
 16. Prijedlog Odluke o određivanju prosječne konačne građevinske cijene za m2 korisne stambene površine
 17. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva
 18. Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
 19. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta

 

 

PREDSJEDNIK

                                                                                                                          _______________

Ivan Lončar

 

Ostale vijesti iz kategorije

Prestanak stanja prirodne nepogode na području općine Posušje!

Na prijedlog Općinskog stožera civilne zaštite, načelnik općine Posušje Branko Bago 2. lipnja 2020. donio je odluku o prestanku stanja prirodne nepogode na području općine Posušje. Općinski stožer CZ će i dalje pratiti i procjenjivati stanje epidemiološke situacije na...

Zakazana 34. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 34. sjednica Općinskog vijeća

Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKAOPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE Broj: 01-02-90/20Posušje, 28.5.2020. godine Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj:...