SUPPLIES CONTRACT AWARD NOTICE / OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA O NABAVI ROBE Plastic molder machine and Compressor / Stroj za brizganje plastike i kompresor Posušje, Bosnia and Herzegovina / Posušje, Bosna i Hercegovina  
  1. Type of procedure / Vrsta postupka
Local open tender procedure / Lokalni otvoreni natječajni postupak
  1. Publication reference and date of the contract notice / Broj objave i datum obavijesti o ugovoru
CP/SUP/005-1, May 18, 2018 / CP/SUP/005-1, 18.5.2018.
  1. Lot number and lot title / Broj i naziv grupe nabave
Not applicable / Nije primjenjivo
  1. Contract number and value / Broj i vrijednost ugovora
      CP/SUP/005-1 (01-457-8/18 Contracting Authority, 08/18 Contractor), 100.238,16 EUR / CP/SUP/005-1 (01-457-8/18 Ugovarateljno tijelo, 08/18 Ugovaratelj), 196.048, 80 KM
  1. Date of award of the contract / Datum dodjele ugovora
July 11, 2018. / 11.7.2018.
  1. Number of tenders received / Broj zaprimljenih ponuda
Two offers/Dvije ponude
  1. Name, address and nationality of successful tenderer / Naziv, adresa i državljanstvo uspješnog ponuditelja
      Plankos alati d.o.o., Podhum b.b., 80101 Livno, Bosnia and Herzegovina / Plankos alati d.o.o., Podhum b.b., 80101 Livno, Bosna i Hercegovina
  1. Duration of contract / Trajanje ugovora
5 months / 5 mjeseci    
  1. Contracting Authority / Ugovarateljno tijelo
Municipality of Posušje, Bosnia and Herzegovina, fra Grge Martića 30, 88240 Posušje, Bosnia and Herzegovina / Općina Posušje, fra Grge Martića 30, 88240 Posušje, Bosna i  Hercegovina
  1. Legal basis / Pravna podloga
Financing Agreement for Interreg-IPA CBC Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina- Montenegro 2014-2020 (IPA II) CCI2014TC1615CB004 between the Government of the Bosnia and Herzegovina and the European Comission/ Sporazum o financiranju za Interreg IPA trilateralni Program prekogranične suradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina- Crna Gora 2014-2020 (IPA II) CCI2014TC1615CB004 između Vlade Bosne i Hercegovine i Europske komisije. Partnership Agreement for the implementation of the Operation, from 09.10.2017./ Sporazum o partnerstvu za provedbu zadatka, od 09.10.2017