Odbojka: Osnovne škole   (M)
 1. OŠ A.B.i Stanislava Šimića Drinovci
 2. OŠ I.B. Mažuranić Ljubuški
 3. OŠ Biogaci
  (Ž)  
 1. I. OŠ Široki Brijeg
 2. OŠ I.B .Mažuranić Ljubuški
 3. OŠ F. Dall Era Vir
  Srednje škole:   (M)  
 1. Gimnazija fra D.Mandića Široki Brijeg
 2. Srednja škola A.B. Šimića Grude
 3. Gimnazija Ljubuški
  (Ž)  
 1. Gimnazija fra D.Mandića Široki Brijeg
 2. Gimnazija Ljubuški
 3. Gimnazija fra G. Martića Posušje
  Šah:   Osnovne škole:  
 1. OŠ I.Mažuranića Posušje
 2. OŠ. Fra S.Vrljića Sovići
 3. OŠ T.Ujevića Vitina
  Srednje škole:  
 1. Srednja strukovna škola Široki Brijeg
 2. Gimnazija fra G. Martića Posušje
 3. Srednja škola A.B. Šimića Grude
  Mali nogomet:   Osnovne škole:  
 1. OŠ I.Mažuranića Posušje
 2. OŠ M.Marulića Ljubuški
 3. II. OŠ Široki Brijeg
  Srednje škole:
 1. Gimnazija fra D.Mandića Široki Brijeg
 2. Srednja strukovna škola Posušje
 3. Gimnazija Ljubuški
  Košarka:   Osnovne škole: (Ž)
 1. OŠ I.Mažuranića Posušje
 2. OŠ M.Marulića Ljubuški
  Osnovne škole: (M)  
 1. OŠ R.Boškovića Grude
 2. OŠ I. Mažuranića Posušje
 3. II. OŠ Široki Brijeg
  Srednje škole: (Ž)  
 1. Gimnazija fra G. Martića Posušje
 2. Gimnazija fra D.Mandića Široki Brijeg
 3. SSŠ R. Boškovića Ljubuški
  (M)  
 1. Srednja škola A.B. Šimića Grude
 2. SSŠ R. Boškovića Ljubuški
 3. Srednja strukovna škola Posušje
  Rukomet:   Osnovne škole: (M)
 1. OŠ M.Marulića Ljubuški
 2. OŠ Kočerin
 3. OŠ F. Dall Era Vir
    (Ž)  
 1. OŠ M.Marulića Ljubuški
 1. OŠ R. Boškovića Grude
 2. OŠ I. Mažuranića Posušje
    Srednje škole: (M)  
 1. SSŠ R. Boškovića Ljubuški
 2. Gimnazija fra D.Mandića Široki Brijeg
 3. Gimnazija fra G. Martića Posušje
  (Ž)  
 1. Srednja škola A.B. Šimića Grude
 2. Gimnazija fra G. Martića Posušje
 3. SSŠ R.Boškovića Ljubuški
    Stolni tenis   Osnovne škole
 1. OŠ. Fra S.Vrljića Sovići
 2. II. OŠ Široki Brijeg
 3. OŠ F. Dall Era Vir
  Srednje škole:  
 1. Gimnazija fra D.Mandića Široki Brijeg
 2. Gimnazija Ljubuški
 3. Gimnazija fra G. Martića Posušje