ODRŽANA EDUKACIJA ZAPOSLENIKA I POLAZNIKA DJEČJIH VRTIĆA U TRI POSUŠKA VRTIĆA

17. 10. 2023

Edukacija zaposlenika i polaznika dječjih vrtića pod nazivom: „Ponašanje u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća i upoznavanje s brojevima telefona koji se koriste u hitnim slučajevima“ u organizaciji  Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke održana je u dječjim vrtićima ‘Bajka’, ‘MaMa’ i ‘Šapica’ u Posušju.


Nakon što je na početku edukacije ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Drago Martinović predstavio pripadnike žurnih službi i operativnih snaga civilne zaštite istaknuo je temeljne ciljeve edukacije. Temeljni ciljevi edukacije su upoznavanje s prirodnim i drugim nesrećama te pravilno reagiranje u slučaju pojave istih i upoznavanje s brojevima telefona koji se koriste u hitnim situacijama.

Potom je prikazan crtani film o ponašanju djece u slučaju pojave prirodnih nepogoda i drugih nesreća, te je pomoćnik ravnatelja Mladen Bošnjak potaknuo razgovor s djecom ukazavši na ulogu žurnih službi i operativnih snaga civilne zaštite, te ih upoznao s brojevima telefona koji se koriste u hitnim situacijama.

U drugom dijelu edukacije pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Posušje, HGSS-a Posušje i učenici odjeljenja medicinske škole Srednje strukovne škole Posušje pokazali su svoju opremu, uređaje i vozila koje koriste u izvršavanju zadaća iz svoga djelokruga rada, te su uz pripadnike policije iz Policijske uprave Posušje izveli kratke vježbe.

Djeci su podijeljene bojanke s motivima operativnih snaga civilne zaštite i žurnih službi, te prigodni letci o ponašanju u slučaju pojave požara, potresa i drugih prirodnih nepogoda i nesreća.

Edukacija se provodi u sklopu „Nastavnog plana i programa edukacije, obuke i osposobljavanja u sustavu zaštite i spašavanja u 2023. godini“.

Edukaciji zaposlenika i polaznika dječjih vrtića su nazočili načelnik općine Posušje Ante Begić i pomoćnik načelnika Mario Jukić.

Edukacija zaposlenika i djece u dječjim vrtićima u Posušju nastavlja se u srijedu 18. listopada u dječjim vrtićima ‘Veseli školarac’ u Posušju i ‘Veseli školarac’ u ispostavi Rakitno.

Skip to content