Održana 20. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

18. 10. 2018

U općinskoj vijećnici je tijekom jutra održana 20. sjednica Općinskog vijeća.

Na samom početku, predsjednik vijeća Ivan Lončar obavijestio je nazočne o ostavci vijećnika Ante Begića (HDZ BiH). Umjesto njega, položivši svečanu prisegu, rad u ovom sazivu Općinskog vijeća će nastaviti Anita Galić.

Također, vijećnik Vinko Perko (HSP BiH) obavijestio je nazočne kako će ubuduće u Općinskom vijeću nastupati ispred HNL-a.

Nakon kratkih izlaganja ravnatelja glazbene škole i osnovnih škola s područja općine Posušje, usvojena su izviješća o radu za proteklu školsku godinu. Razmatrana su i izviješća o radu mjesnih zajednica i udruga koje se financiraju iz općinskog proračuna.

Usvojeno je i izviješće o radu JP Vodovod Posušje. U prethodnom izlaganju direktor Frano Lebo istaknuo je pozitivno godišnje poslovanje ovog poduzeća, te blagi porast potrošnje vode i komunalnih usluga. Po pitanju informacije o stanju odvoza, odlaganja komunalnog otpada i stanja okoliša, istaknuo je vrlo loše stanje s divljim odlagalištima otpada. Unatoč tome što ih JP Vodovod kontinuirano uklanja, oni se iznova pojavljuju. Predložio je zajedničke akcije komunalne općinske inspekcije s ovim poduzećem, kako bi se pokušao riješiti ovaj problem. Petar Boban je skrenuo pozornost potrebu podizanja svijesti riječima „dok god svi ne budemo komunalni redari neće se riješiti ovaj problem“. Postavio je i pitanje kontrole odlaganja otpada u kontejnere vlasnika objekata, jer se događa da treće strane u njih odlažu otpad. Zvonimir Širić je kao jedno od rješenja naveo nužnost edukacije od najmanjih nogu, kako bi mogli u nekom budućem periodu učiniti život na ovom području boljim.

Vezano uz JP Vodovod navedimo i kako je usvojen prijedlog Rješenja o razrješenju dosadašnjeg Odbora za reviziju Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje, te je imenovan novi sastav.

Na ovoj sjednici razmatrano je i polugodišnje Izviješće o izvršenju općinskog Proračuna, kao i polugodišnje Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća.

Iz područja urbanizma, katastra i imovinsko-pravnih odnosa usvojene su sljedeće točke:

–  Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Mokri dolac (zapadni dio)

–  Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Vir (Gornji Polići)

–  Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Karamatići (Zgoni)

–  Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Vinjani (Luke)

–  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva trgova i ulica u općini Posušje

– Prijedlog Odluke o nazivima dijelova naseljenih mjesta i označavanje objekata brojevima

Na kraju sjednice vijećnik Perko postavio je pitanje učeničkog prijevoza u MZ Sutina. Pomoćnica načelnika Mirjana Biško odgovorila je da će problem biti riješen. Postupak uvođenja tri nove linije je u tijeku.

 

Ostale vijesti iz kategorije

12. OBLJETNICA POSTAVLJANJA KRIŽA NA GRADINI – ORLOVU KUKU

12. OBLJETNICA POSTAVLJANJA KRIŽA NA GRADINI – ORLOVU KUKU

Tradicionalno, članovi članovi Hrvatskog planinarskog društva „Pločno“ na blagdan „Križi“ obilježavaju obljetnicu postavljanja križa na Orlovu kuku. Križ su članovi HPD „Pločno“ prije dvanaest godina na svojim leđima iznijeli i postavili na vrhu Orlov kuk između...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE STARIH FOTOGRAFIJA POSUŠJA

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE STARIH FOTOGRAFIJA POSUŠJA

Općina Posušje poziva sve žitelje Posušja, kao i sve one koji vuku korijene iz njega ili im je u srcu da sudjeluju u prikupljanju starih fotografija Posušjakako bismo objedinili što veći broj fotografija Posušja iz minulih vremena, uvrstili ih u posušku monografiju te...

Obavijest o održavanju licitacije

Obavijest o održavanju licitacije

Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKAOPĆINA POSUŠJEOPĆINSKI NAČELNIK Broj: 01-184/20 Datum: 21.05.2020. godine O B A V I J E S T  O  O D R Ž A V A N J U  L I C I T A C I J E   vezano za Javni oglas za...