Odluka o nazivima dijelova naseljenih mjesta i označavanju objekata brojevima

24. 09. 2018

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: ______________
Posušje, ___________2018. godine

Na temelju članka 19. stavak 2. točka i) Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 3/09 i 18/11) i članka 24. stavak 1. točka 11. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće općine Posušje na _______ sjednici, održanoj dana ______________ godine, donijelo je

O D L U K U
o nazivima dijelova naseljenih mjesta i
označavanju objekata brojevima

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se nazivi dijelova naseljenih mjesta i označavanje objekata kućnim brojevima, kao i vođenje registra naseljenih mjesta i kućnih brojeva.

Članak 2.
Na području općine Posušje zakonom su utvrđena sljedeća naseljena mjesta:
Bare,
Batin,
Broćanac,
Čitluk,
Gradac,
Konjsko,
Masna Luka,
Osoje,
Podbila,
Poklečani,
Posušje,
Rastovača,
Sutina,
Tribistovo,
Vinjani,
Vir,
Vrpolje,
Vučipolje,
Zagorje,
Zavelim.

Članak 3.
U naseljenom mjestu Bare utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Badnji,
Bare,
Barzonja,
Borićevac,
Ivandolac,
Varićak.

Članak 4.
U naseljenom mjestu Batin utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Batin I,
Batin II,
Batin III,
Batin IV,
Batin V,
Batin VI
Busari,
Rižinovići,
Šege.

Članak 5.
U naseljenom mjestu Broćanac utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Broćanac,
Vranić,
Cerovi Doci.

Članak 6.
U naseljenom mjestu Čitluk utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Bage,
Biške,
Ćorići,
Čitluk,
Donji Crnogorci,
Gornji Crnogorci,
Mandurići,
Mrvelji,
Ramljaci,
Ričina,
Šušnjari.

Članak 7.
U naseljenom mjestu Gradac utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Begića Doci,
Donji Begići,
Gradac,
Grubišići,
Gornji Begići,
Lipovice,
Orečeva Draga,
Radina Mala,
Sedlića Brig,
Tomilje,
Vranjkov Brig,
Batin II.

Članak 8.
U naseljenom mjestu Konjsko utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Konjsko.

Članak 9.
U naseljenom mjestu Masna Luka utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Masna Luka.

Članak 10.
U naseljenom mjestu Osoje utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Bošnjaci,
Busari,
Mitri,
Tolići,
Šege.

Članak 11.
U naseljenom mjestu Podbila utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Podbila.

Članak 12.
U naseljenom mjestu Poklečani utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Dupovci,
Poklečani,
Donji Poklečani

Članak 13.
Naseljeno mjesto Posušje je podjeljeno na trgove i ulice u skladu s važećom Odlukom o određivanju naziva trgova i ulica u općini Posušje i dijelove naseljenih mjesta:
Bagina Dola,
Bakule,
Brižine,
Donji Jukići,
Gornji Jukići,
Karamatići,
Kovači,
Radovanj,
Ričina,
Tomičići,
Zlopaše.

Članak 14.
Naseljeno mjesto Rastovača je podjeljeno na trgove i ulice u skladu s važećom Odlukom o određivanju naziva trgova i ulica u općini Posušje i dijelove naseljenih mjesta:
Rastovača I,
Rastovača II,
Rastovača III,
Rastovača IV,
Rastovača V,
Rastovača VI,
Rastovača VII,
Rastovača VIII,
Rastovača IX,
Rastovača X,
Rastovača XI,
Rastovača polje.

Članak 15.
U naseljenom mjestu Sutina utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Blaškići,
Dabio,
Donji Vlašani,
Dupovci,
Gornji Vlašani,
Korita,
Nikolići,
Perci,
Šarića Dolac,
Topići,
Zagradina,
Zaušlje.

Članak 16.
U naseljenom mjestu Tribistovo utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Tribistovo.

Članak 17.
U naseljenom mjestu Vinjani utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Vinjani – Dom,
Vinjani – Kućetine,
Vinjani – Tomića Brig,
Vinjani.

Članak 18.
U naseljenom mjestu Vir utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Budimiri,
Čubrina,
Dubrave,
Đereci,
Glavica,
Janjići,
Kadim,
Koštre,
Markići,
Mečet,
Megdan,
Mikulići,
Podstrana,
Polići,
Sutina,
Kućetine.

Članak 19.
U naseljenom mjestu Vrpolje utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Barišići,
Jelica,
Malucanovići,
Marići,
Mukinje,
Oštrc,
Pavkovići,
Petrovići,
Podi,
Šarići,
Tokići,
Poklečani.

Članak 20.
U naseljenom mjestu Vučipolje utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Vučipolje.

Članak 21.
U naseljenom mjestu Zagorje utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Crno Osoje,
Crtanice,
Gornje Jaže,
Jažina Dubrava,
Jelinak,
Jukići,
Jurišići,
Nugli,
Petričušići,
Ploče,
Podjelinak,
Tolušići.

Članak 22.
U naseljenom mjestu Zavelim utvrđuju se dijelovi naseljenog mjesta:
Zavelim.

Članak 23.
Sastavni dio ove Odluke su grafički prikazi dijelova naseljenih mjesta.

Članak 24.
Utvrđivanje kućnih brojeva i vođenje registra kućnih brojeva i naseljenih mjesta obavlja Služba za imovinsko – pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje.

Članak 25.
Označavanje naziva dijelova naseljenih mjesta i označavanje objekata kućnim brojevima obavlja javna ustanova „URBIKOM“ Posušje.

Članak 26.
Općinska urbanističko – građevinska i komunalna inspekcija dužna je pratiti provođenje ove Odluke, kao i vršiti nadzor u smislu otkrivanja i sankcioniranja protupravnih radnji propisanih člankom 33. Zakona o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/13 i 5/17).

Članak 27.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti raniji propis kojim su utvrđeni dijelovi naseljenih mjesta.

Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u Službenom glasniku općine Posušje.

PREDSJEDNIK

Ivan Lončar

O b r a z l o ž e n j e

Člankom 19. stavak 2. točka i) Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 3/09 i 18/11) propisano je da Odluku o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta donosi Općinsko vijeće.
Sukladno članku 24. stavak 1. točka 11. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 1/08, 8/08, 2/10 i 1/17), Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti donosi odluke o ustrojstvu mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta.

Općina Posušje ušla je u projekt uspostave adresnog registra, kojim bi adresnim brojem bili označeni svi objekti na području cijele općine Posušje uz uspostavu elektronske baze u koju se unose svi podaci, uključujući i lokaciju objekata.

Slijedom naprijed navedenog, predlaže se Općinskom vijeću donošenje ove Odluke.

 

Grafički prikaz možete pogledati putem poveznice: općina_posušje_za web21.9


 

 

Ostale vijesti iz kategorije

Humanitarna akcija za Majčino selo

Humanitarna akcija za Majčino selo

Danas (ponedjeljak, 21. rujna 2020.), Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Posušje organizira humanitarnu akciju za Majčino selo u Međugorju. Akcija se održava u vremenu od 7,30 do 19 sati. Prikuplja se isključivo hrana. Kao npr.: krumpiri, crveni i bijeli...

29. obljetnica pogibije Ludviga Pavlovića

29. obljetnica pogibije Ludviga Pavlovića

Danas je obilježena 29. godišnjica pogibije Ludviga Pavlovića. Nakon mise zadušnice u crkvi u Vitini uslijedilo je polaganje vijenaca i paljenje svijeća na mjesnom groblju u Vitini, a zatim i kod poprsja Ludviga Pavlovića – Lutka u parku u Vitini. U 10 sati pred...