OBAVIJEST VOĆARIMA

Bez obzira što su nedavne niske temperature nanijele dosta štete na voćkama iste je potrebno zaštiti jer lisnu masu moramo održavati kako bi se naredne godine mogao očekivati dobar urod.

Jabuku nakon završetka cvatnje,  treba tretirati protiv insekata i protiv raznih bolesti koje napadaju jabuku.

Od insekticida upotrijebiti  preparat Calypso u koncentraciji 2 ml/10 litara.

Od fungicida upotrijebiti preparat Chorus u konc. 5 gr. /10 l. vode ili Bellis u konc. 8 gr. /10 l. vode.

Krušku u fazi nakon završetka cvatnje,  protiv insekata tretirati nekim od  preparata: Calypso u konc. 2 ml/10 l vode; Boxer u konc.  2,5-5 ml/10 l vode; Confidor u konc. 2,5-5 ml/10 l vode, Actara 25 WG u konc. 2 gr/10 l vode ili Mospilan u konc. 2,5 gr/10 l vode.

Protiv raznih bolesti krušku tretirati nekim od fungicida: Captan 50 WP  u konc. 20-30 gr/10 l vode; Star 80 WP u konc. 25 gr. /10 l vode; Merpan 50 WP u konc. 20-30 gr/10 l vode ili Dithane M- 45 u konc. 25 gr/ 10 l vode.

Šljivu u ovoj fazi zaštitit fungicidima: Star ili Dithane u konc. 25 gr. / 10 l vode.

Od insekticida  za šljivu  koristiti neke od preparata: Confidor, Calypso, Boxer ili Actara 25 WG  u istim koncentracijama kao i za krušku.

Zaštita trešnje i višnje u fazi nakon cvatnje se vrši fungicidima: Dithane ili Star u konc. 25 gr. /10 l vode, ako je riječ o mladom nasadu trešnje i višnje ili ako je  urod izostao.

Ukoliko na stablu trešnje i višnje ima ploda, tada upotrijebiti preparat Signum u konc. 8 gr. /10 l vode, a Dithane i Star koristiti samo nakon berbe plodova.

Pored fungicida u zaštiti   trešnje i višnje koristiti i insekticide, iste kao i za šljivu i u istoj koncentraciji.

Navedenim preparatima tretirati predvečer.

 

NAPOMENA:

Preparati: Confidor; Boxer, Actara i Mospilan su  veoma opasni za pčele.