U fazi porasta mladica vinovu lozu je potrebno zaštiti od: pepelnice, phomopsisa, crne pjegavosti i grinja. U ovoj fazi vinograde  tretirati nekim od navedenih preparata:   Bakreni preparati: Cuprablau; Nordox; Champion   Preparati na bazi mankozeba: Star; Dithane M 45; Cadillac   Preparati na bazi aluminij-fosetila: Mikal Flash i Mikal Premium   Preparati na bazi sumpora: Kumulus; Thiovit; CHromosul   Pri primjeni preparata obavezno se pridržavati uputa proizvođača i ne prskati pri temperaturama većim od 28°C.   UPOZORENJE: Kod pripreme preparata za prskanje vinograda, sumporne preparate obavezno pomiješati sa bakrenim i preparatima na bazi mankozeba koji su gore navedeni. Nikako miješati iste sumporne preparate sa navedenim preparatima na bazi aluminij- fosetila.