OBAVIJEST VINOGRADARIMA

U fazi porasta mladica vinovu lozu je potrebno zaštiti od: pepelnice, phomopsisa, crne pjegavosti i grinja.

U ovoj fazi vinograde  tretirati nekim od navedenih preparata:

 

Bakreni preparati:

Cuprablau; Nordox; Champion

 

Preparati na bazi mankozeba:

Star; Dithane M 45; Cadillac

 

Preparati na bazi aluminij-fosetila:

Mikal Flash i Mikal Premium

 

Preparati na bazi sumpora:

Kumulus; Thiovit; CHromosul

 

Pri primjeni preparata obavezno se pridržavati uputa proizvođača i ne prskati pri temperaturama većim od 28°C.

 

UPOZORENJE:

Kod pripreme preparata za prskanje vinograda, sumporne preparate obavezno pomiješati sa bakrenim i preparatima na bazi mankozeba koji su gore navedeni. Nikako miješati iste sumporne preparate sa navedenim preparatima na bazi aluminij- fosetila.