Obavijest stanovništvu o čišćenju snijega i leda oko objekata

21. 02. 2018

Poštovani žitelji općine Posušje,

ovim putem Vam želimo skrenuti pozornost na Vaše dužnosti vezane uz čišćenje snijega i leda oko vaših objekata.

Molimo Vas da postupite sukladno članku 117. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 8/05) kojim je propisano:

-Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade odgovorni su vlasnici zgrada, odnosno vlasnici i korisnici stanova, te poslovnih prostorija.

-Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave odgovorni su vlasnici odnosno  korisnici kioska i pokretnih naprava.

-Za uklanjanje snijega i leda s pločnika ispred lokala  vode brigu vlasnici i korisnici tih lokala.

 

Odgovorne osobe navedene u prethodnim stavcima odgovaraju za štetu nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

 

Ukoliko odgovorne osobe ne postupe sukladno prethodno navedenom nadležna inspekcija će poduzeti sve predviđene mjere u skladu s Odlukom o komunalnom redu.

 

Pozivaju se žitelji općine Posušje da odgovorno obavljaju svojih dužnosti.

 

 

 

 

 

 

Služba za gospodarstvo

Odsjek inspekcijskih poslova

 

 

Ostale vijesti iz kategorije

Prestanak stanja prirodne nepogode na području općine Posušje!

Na prijedlog Općinskog stožera civilne zaštite, načelnik općine Posušje Branko Bago 2. lipnja 2020. donio je odluku o prestanku stanja prirodne nepogode na području općine Posušje. Općinski stožer CZ će i dalje pratiti i procjenjivati stanje epidemiološke situacije na...

Zakazana 34. sjednica Općinskog vijeća

Zakazana 34. sjednica Općinskog vijeća

Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKAOPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE Broj: 01-02-90/20Posušje, 28.5.2020. godine Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj:...