Javni poziv za prijavu projekata u sklopu kulturne manifestacije „Posuško lito“ 2018.

05. 04. 2018

I

Pozivaju se sve zainteresirane kulturne-športske udruge, društva i institucije, te pojedinci koji sudjeluju u kulturno umjetničkom stvaralaštvu da prijave svoje projekte za program „Posuškog lita“ 2018. godine.

 

II

Prednost pri uvrštenju projekata u program „Posuškog lita“ imaju udruge, društva i pojedinci:

 

 1. koji su prethodno sudjelovali u programima „Posuškog lita“
 2. koji su ostvarili zapažene rezultate u području kulturno – športskog djelovanja (nagrade/priznanja)
 3. čiji projekti promiču autohtonu kulturu posuškog kraja, hrvatskog naroda i stvaraju pozitivan imidž (brend) Posušja.

 

III

Popunjeni prijavni obrazac se podnosi najkasnije do petka 20.4.2018. godine na porti općine Posušje s naznakom „Prijava na Javni poziv za prijavu projekata u sklopu kulturne manifestacije „Posuško lito“ 2018.

 

Prijavni obrazac može se preuzeti na porti Općine Posušje ili putem poveznice:prijavni-obrazac-za-sudjelovanje-u-posuskom-litu-2018-2

 

Kriteriji za uvrštenje događaja u program Posuškog lita su:

 

 1. Rok prijave događaja:

U program Posuškog lita uvrstiti će se događaji koji se prijave do datuma predviđenim Javnim pozivom.

 

 1. Vrsta događaja

Kulturni ili drugi događaji primjerenog sadržaja o čemu odlučuje Radno tijelo.

 

 1. Vrijeme održavanja

Nastojati izbjegavati događanja u vrijeme devetnica uopće, a ukoliko to nije moguće izričito se zabranjuje da događaj počne ili traje u vrijeme održavanja devetnice (mise) odnosno od 18:00 do završetka mise cca 20:30, uključujući i probe na otvorenom.

 

 1. Promidžbeni materijal

Nositelji događaja su obvezni na plakatu, brošuri, bilboardu ili bilo kojem drugom promidžbenom materijalu staviti logo općine Posušje i logo Posuškog lita. U najavnom radio spotu jasno naglasiti kako se događaj organizira u sklopu Posuškog lita.

 

 1. Financijska sredstva

Prilikom određivanja programa Posuškog lita treba imati u vidu da su Proračunom općine Posušje za 2018. godinu za Posuško lito predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.

 

 1. Organizacija događaja

Organizatori svakog pojedinog događaja dužni su brinuti oko organizacije svog događaja, uređenja prostora, prijave istog Policijskoj upravi Posušje, kao i čišćenja prostora nakon događaja.

 

 1. Mjesto održavanja događaja

Događaji u okviru Posuškog lita mogu se održavati u kinodvorani, na Trgu branitelja i drugim pogodnim mjestima, s tim da ne smiju dovesti do devastiranja prostora.

 

 1. JP Vodovod

JP Vodovod zadužuje se za blagovremeno čišćenje javnih površina na kojima će se održavati pojedini događaji (prije, tijekom i nakon održavanja događaja).

Upute za organizatore manifestacija i događanja  u sklopu „Posuškog lita“ 2018. godine

 

Poštovani organizatori,

 

ovim uputama Radno tijelo zaduženo za organizaciju kulturno – zabavne manifestacije „Posuško lito“ 2018. godine žele stvoriti jasan okvir u kojemu se mogu organizirati i odvijati razni događaji i manifestacije u sklopu „Posuškog lita“. Cilj ovih uputa je jasno odrediti obveze Radnog tijela, koordinatora „Posuškog lita“ i partnerskih organizacija.

 

 1. Dužnosti i obveze organizatora:
 • Organizatori su dužni javiti se koordinatoru dva (2) dana prije održavanja događaja
 • Organizatori su dužni medijsku promociju događaja koordinirati s Radnim tijelom za „Posuško lito“ i to najmanje tjedan dana prije događaja
 • Organizatori su dužni urediti prostor održavanja događaja prije samog događaja
 • U slučaju većeg okupljanja stanovništva na otvorenom, organizatori su dužni događaj prijaviti Policijskoj upravi Posušje
 • Organizatori su dužni osigurati, vratiti dvoranu, javnu površinu ili drugo mjesto održavanja događaja u stanje kakvo je bilo prije održavanja događaja

 

 1. Dužnosti i obaveze Radnog tijela:
 • Donijeti plan održavanja manifestacija i događaja u sklopu „Posuškog lita“
 • Pratiti provedbu programa „Posuškog lita“
 • Koordinirati medijsku najavu događaja, kao i vijesti o održanom događaju
 • Izraditi izvješće po završetku manifestacije „Posuško lito“

 

 1. Dužnosti i obveze koordinatora „Posuškog lita“
 • Predložiti Radnom tijelu za „Posuško lito“ plan održavanja manifestacija i događanja
 • Koordinirati svaki događaj u sklopu „Posuškog lita“ u smislu provjere spremnosti organizatora za održavanje manifestacije ili događaja

 

Ostale vijesti iz kategorije

Lokalni izbori 2020: U tijeku obuka za biračke odbore

Lokalni izbori 2020: U tijeku obuka za biračke odbore

Ovaj tjedan u općini Posušje započela je obuka za predsjednike i članove biračkih odbora za Lokalne izbore 2020. Provodi je Općinsko izborno povjerenstvo, u općinskoj vijećnici, u terminima od 16:00 do 18:00, te od 18:30 do 20:30 sati. Prema planu, teoretsku i...

Zakazana 37. sjednica Općinskog vijeća

Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKAOPĆINA POSUŠJE OPĆINSKO VIJEĆE Broj: 01-02-163/20Posušje, 22.10.2020. godine Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj:...

Lokalni izbori 2020: Dostupan online tečaj za obuku biračkih odbora

Lokalni izbori 2020: Dostupan online tečaj za obuku biračkih odbora

Obavješćuju se svi ovjereni politički subjekti, na temelju čijih su prijedloga formirani članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici za predstojeće lokalne izbore, kao i osobe s rezervne liste, kako je Središnje izborno povjerenstvo razvilo online tečaj „Obuka za rad...