Dnevni red 29. sjednice Općinskog vijeća

17. 10. 2019

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-128/19
Posušje, 15.10.2019. godine

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10  i 2/17) sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 22.10.2019. godine  (utorak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i     r e d

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2018./2019. godinu
 3. Izvješća o radu mjesnih zajednica za 2018. godinu
 4. Izvješća Udruga koje se financiraju iz proračuna općine Posušje za 2018. godinu
 5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima javne prodaje nekretnine-poslovnog prostora u vlasništvu Javnog poduzeća „VODOVOD“ d.o.o. Posušje
 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine-zemljišta i transformatorske stanice 10 (20)/0,4 kV, 630(250) kVA „Senjakovine“ sa srednjonaponskim kabelskim vodom 10(20) kV, neposrednom pogodbom
 7. Informacija o stanju odvoza, odlaganja komunalnog otpada i stanju okoliša
 8. Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za period siječanj –lipanj 2019. godine
 9. Izvješće o implementaciji plana kapitalnih investicija za 2018. godinu
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana GROBLJE RIČINA-KRUŽNI TOK
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana POSUŠJE (Zlopaše-Zlopašina lokva)
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana BROĆANAC (Bašići-Vrtline)
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana OSOJE (Šege-Šegina ledina)
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „Mokri dolac“ Posušje

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar

Ostale vijesti iz kategorije

POSKOCI NASTUPILI NA POLAGANJU CRNOG POJASA, SARA GRUBIŠIĆ NAJBOLJA

POSKOCI NASTUPILI NA POLAGANJU CRNOG POJASA, SARA GRUBIŠIĆ NAJBOLJA

5 NOVIH CRNIH POJASA U POSUŠJU U nedjelju 26.1.2019. u sarajevskom hotelu Hills održalo se polaganje za crne pojase u organizaciji Taekwondo Saveza Bosne i Hercegovine. Ispitu su pristupila 63 kandidata iz cijele Bosne i Hercegovine koji su polagali za zvanja od 1....

POSUŠANI ODUŠEVLJENI UPRIZORENJEM „DIVE GRABOVČEVE”

POSUŠANI ODUŠEVLJENI UPRIZORENJEM „DIVE GRABOVČEVE”

14. prosinca 2019. godine potpisali smo Povelju o prijateljstvu i suradnji s Gradom Sinjom. Tada smo kazali kako ona nije samo simbolika, već prilika za razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje u izgradnji bolje budućnosti, a sinoć odigrana predstava prvi je korak...