Dnevni red 29. sjednice Općinskog vijeća

17. 10. 2019

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-02-128/19
Posušje, 15.10.2019. godine

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10  i 2/17) sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 22.10.2019. godine  (utorak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i     r e d

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2018./2019. godinu
 3. Izvješća o radu mjesnih zajednica za 2018. godinu
 4. Izvješća Udruga koje se financiraju iz proračuna općine Posušje za 2018. godinu
 5. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima javne prodaje nekretnine-poslovnog prostora u vlasništvu Javnog poduzeća „VODOVOD“ d.o.o. Posušje
 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine-zemljišta i transformatorske stanice 10 (20)/0,4 kV, 630(250) kVA „Senjakovine“ sa srednjonaponskim kabelskim vodom 10(20) kV, neposrednom pogodbom
 7. Informacija o stanju odvoza, odlaganja komunalnog otpada i stanju okoliša
 8. Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za period siječanj –lipanj 2019. godine
 9. Izvješće o implementaciji plana kapitalnih investicija za 2018. godinu
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana GROBLJE RIČINA-KRUŽNI TOK
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana POSUŠJE (Zlopaše-Zlopašina lokva)
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana BROĆANAC (Bašići-Vrtline)
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana OSOJE (Šege-Šegina ledina)
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „Mokri dolac“ Posušje

PREDSJEDNIK
Ivan Lončar

Ostale vijesti iz kategorije

Uvođenjem Lean alata do uspješnijeg poslovanja

Uvođenjem Lean alata do uspješnijeg poslovanja

U Tehnološkom parku u Posušju danas je (četvrtak, 14.studeni 2019.) održan seminar o Lean proizvodnji namijenjen menadžerima i voditeljima poslovnih odjela koji žele optimizirati svoje poslovanje uvođenjem Lean alata. Seminar je održan u organizaciji Sveučilišta u...

SVI OBJEKTI U POSUŠJU OZNAČAVAJU SE KUĆNIM BROJEVIMA

SVI OBJEKTI U POSUŠJU OZNAČAVAJU SE KUĆNIM BROJEVIMA

Danas je Općina Posušje bila domaćin ravnatelju Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Željku Obradoviću i njegovim suradnicima. Povod posjete je uspješna implementacija projekta Adresnog registra u Posušju. Nadležna općinska služba, Služba za...