O D L U K A o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode od niskih temperatura-mraza od 19.04. do 22.04.2017. godine na području općine Posušje

10. 05. 2017

Temeljem članka 3. točka 1. i članka 29. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10) i članka 115. Statuta općine Posušje („Službeni glasnik Općine Posušje“, broj: 1/08, 81/08 i 2/10), na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Posušje, načelnik općine Posušje, d o n o s i:

 

O D L U K U

o proglašenju nastanka stanja prirodne nepogode od niskih temperatura-mraza od 19.04. do 22.04.2017. godine na području općine Posušje.

 

I.

Ovom odlukom proglašava se stanje prirodne nepogode od niskih temperatura-mraza na području općine Posušje, koja vremenska nepogoda se dogodila u vremenu od 19.04. do 22.04.2017. godine.

 

II.

Zadužuju se sve općinske službe za upravu i stručne službe Općine Posušje, kao i predstavnici mjesnih zajednica da pruže svu pomoć Općinskom stožeru civilne zaštite i Općinskom Povjerenstvu za procjenu šteta.

III.

Prestankom razloga za njenim donošenjem, ova odluka će biti stavljena izvan snage.

 

IV.

Odluka stupa na snagu odmah i objavit će se u sredstvima javnog priopćavanja i u „Službenom glasniku Općine Posušje“.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Branko Bago

 

Ostale vijesti iz kategorije

O B A V I J E S T  roditeljima za upis djece u školu

O B A V I J E S T roditeljima za upis djece u školu

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Posušje vrši popis djece s područja cijele općine za upis u 1. razred osnovne škole u školskoj 2020/2021 godini. Prijave u popis vršit će se telefonskim putem na broj 039 685 701 ili osobno u zgradi Općine u uredu...

12. OBLJETNICA POSTAVLJANJA KRIŽA NA GRADINI – ORLOVU KUKU

12. OBLJETNICA POSTAVLJANJA KRIŽA NA GRADINI – ORLOVU KUKU

Tradicionalno, članovi članovi Hrvatskog planinarskog društva „Pločno“ na blagdan „Križi“ obilježavaju obljetnicu postavljanja križa na Orlovu kuku. Križ su članovi HPD „Pločno“ prije dvanaest godina na svojim leđima iznijeli i postavili na vrhu Orlov kuk između...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE STARIH FOTOGRAFIJA POSUŠJA

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE STARIH FOTOGRAFIJA POSUŠJA

Općina Posušje poziva sve žitelje Posušja, kao i sve one koji vuku korijene iz njega ili im je u srcu da sudjeluju u prikupljanju starih fotografija Posušjakako bismo objedinili što veći broj fotografija Posušja iz minulih vremena, uvrstili ih u posušku monografiju te...

Obavijest o održavanju licitacije

Obavijest o održavanju licitacije

Bosna i HercegovinaFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINEŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKAOPĆINA POSUŠJEOPĆINSKI NAČELNIK Broj: 01-184/20 Datum: 21.05.2020. godine O B A V I J E S T  O  O D R Ž A V A N J U  L I C I T A C I J E   vezano za Javni oglas za...