Izdavanje rješenja o primjerenom obliku školovanja

Puni naziv obrasca: Izdavanje rješenja o primjerenom obliku školovanja

Nadležna organizacijska jedinica:

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

Potrebni dokumenti:

  • Zahtjev za izdavanje rješenja o primjerenom obliku školovanja (potpisuju roditelji i škola)
  • Rješenja Centra za socijalni rad
  • Nalaz i mišljenje Prvostupanjskog stručnog Povjerenstva za utvrđivanje preostale sposobnosti i kategorizaciji djece ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju
  • Nalaz i mišljenje psihologa
  • Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe

Kontakt podaci:

Ivanka Arapović Galić, pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti

Tel.: 039/685-701

E-mail: info@posusje.net


Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):

Člankom 52. stavak 1. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Zapadnohercgovačke“, broj 6/04, 8/04, 8/08, 10/08, 14/08, 12/11, 6/13 i 23/14) propisano je da se osnovno školovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju provodi u osnovnoj školi uz odgovarajuću primjenu individualiziranih postupaka i produženih stručnih tretmana, a kada je to nužno, u posebnim odgojno-izobrazbenim grupama i razrednim odjelima u okviru škole. U rad s ovom djecom škola mora uključiti stručnjake iz tog područja rada (defektologe, logopede i slično).

Naknade za plaćanje:


Napomene:


Zahtijev možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Skip to content