Cijepanje parcele unutar granica

Puni naziv obrasca: Cijepanje parcele unutar granica

Nadležna organizacijska jedinica:

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

Za cijepanje parcela unutar granica prostornog obuhvata građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu.

Potrebni dokumenti:

  1. Pravomoćno rješenje o urbanističkoj suglasnosti
  2. Lokacija objekta ili izvod regulacijskog plana
  3. Izvod iz posjedovnog lista

Uplate za usluge iz područja predmjera i katastra za cijepanje parcela unutar granica prostornog obuhvata građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu – rad na terenu 200KM.


Kontakt podaci:


Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj.49/15

Naknade za plaćanje:

Takse se uplaćuju na žiro-račun.

Svrha doznake: Naknada za korištenje podataka iz područja predmjera i katastra

Primatelj: proračun Općine Posušje

Račun primatelja: 3382002261584848

Vrsta prihoda: 722516

Šifra općine: 070


Napomene:

Svi se zahtjevi mogu podnijeti usmenim ili pismenim putem na šalteru nadležne službe

Zahtijev u .pdf formatu možete preuzeti sa sljedeće poveznice

Obrazac zahtijeva se dobiva usmenim putem na šalteru službe
Skip to content