Cijepanje parcele izvan granica

Puni naziv obrasca: Cijepanje parcele izvan granica

Nadležna organizacijska jedinica:

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva:

Za cijepanje parcela izvan granica prostornog obuhvata građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu radi kupoprodaje, podjele, darivanja i sl.
Uplate za usluge iz područja predmjera i katastra za cijepanje parcela izvan granica prostornog obuhvata građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu radi kupoprodaje, podjele, darivanja i sl.- rad na terenu 200KM

Kontakt podaci:


Pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev):

Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj.49/15

Naknade za plaćanje:

Takse se uplaćuju na žiro-račun.
Svrha doznake: Naknada za korištenje podataka iz područja predmjera i katastra
Primatelj: proračun Općine Posušje
Račun primatelja: 3382002261584848
Vrsta prihoda: 722516
Šifra općine: 070

Napomene:

Svi se zahtjevi mogu podnijeti usmenim ili pismenim putem na šalteru nadležne službe

Zahtijev u .pdf formatu možete preuzeti sa sljedeće poveznice

Obrazac zahtijeva se dobiva usmenim putem na šalteru službe
Skip to content