Zakazana 30. sjednica Općinskog vijeća

26. 11. 2019

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10  i 2/17) sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 29.11.2019. godine  (petak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i     r e d

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Nacrt proračuna općine Posušje za 2020. godinu
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima priključenja –na sustav vodoopskrbe pitkom vodom u općini Posušje
 5. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje
 6. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Općine Posušje i Grada Sinja
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana POSUŠJE (Kovači-Busarušići)
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana POKLEČANI (Zaglavica-Macanovići)
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Vinjani-Ponori
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana RASTOVAČA (Rastovača polje-Jabuka)
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana poslovno-industrijske zone „OSRDAK“
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana POSUŠJE (Kapetanići-Gornja Bilina ograda)

PREDSJEDNIK              

 Ivan Lončar

Ostale vijesti iz kategorije

JAVNI POZIV radi sporazumnog pribavljanja nekretninama

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Županija Zapadnohercegovačka Općinsko pravobraniteljstvo Posušje Broj: U-30/19 Dana: 04.12.2019 godine Na osnovu čl.23. Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16 ), a u svezi...

Obavijest o uspostavi adresnog registra u općini Posušje

Obavještavaju se stanovnici Vinjana da je u tijeku postavljanje pločica s kućnim brojem za područje cijele mjesne zajednice Vinjani.Stanovnici se mole za strpljenje i pozivaju se da pruže punu suradnju. Ovim putem obavještavaju se građani da se za postavljanje kućnog...