Zakazana 23. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 19.2.2019. godine (utorak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Posušje
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2019. godinu
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove vijeća mjesnih zajednica općine Posušje
 5. Prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanjima
 6. Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Posušje za 2018. godinu
 7. Izvješće o provedbi kulturno-zabavnih i sportskih događanja pod nazivom „Posuško lito“ 2018. godine
 8. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „Senjakovine-Radovanj“ (Stari kamenolom – mini elektrana 2)
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Čitluk (Osnovna škola)
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Rastovača (Rastovača polje-Jabuke)
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Lastvice (Ulica Ante Starčevića-Ogradice)
 13. Prijedlog Odluke o određivanju prosječne konačne građevinske cijene za m² korisne stambene površine
 14. Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
 15. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
 16. Prijedlog Zaključka
 17. Prijedlog Rješenja PREDSJEDNIK Ivan Lončar