Zakazana 23. sjednica Općinskog vijeća

14. 02. 2019

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 19.2.2019. godine (utorak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Posušje
 3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2019. godinu
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove vijeća mjesnih zajednica općine Posušje
 5. Prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanjima
 6. Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva Posušje za 2018. godinu
 7. Izvješće o provedbi kulturno-zabavnih i sportskih događanja pod nazivom „Posuško lito“ 2018. godine
 8. Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „Senjakovine-Radovanj“ (Stari kamenolom – mini elektrana 2)
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Čitluk (Osnovna škola)
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Rastovača (Rastovača polje-Jabuke)
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Lastvice (Ulica Ante Starčevića-Ogradice)
 13. Prijedlog Odluke o određivanju prosječne konačne građevinske cijene za m² korisne stambene površine
 14. Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
 15. Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje
 16. Prijedlog Zaključka
 17. Prijedlog Rješenja PREDSJEDNIK Ivan Lončar

Ostale vijesti iz kategorije

Općina Posušje: 29 studenata potpisalo ugovore o stipendiranju

Općina Posušje: 29 studenata potpisalo ugovore o stipendiranju

Danas je u općinskoj vijećnici upriličeno svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata s područja općine Posušje. Pravo na stipendiju temeljem natječaja ostvarilo je 29 kandidata, s ukupnim iznosom od 1 000 KM za ovu akademsku godinu. Također, dodatnim...

Šesti javni poziv Challenge fonda – online info sesije

Šesti javni poziv Challenge fonda – online info sesije

S ciljem što bolje informiranosti gospodarskih subjekata u BiH o mogućnostima za korištenje ovih sredstava, a uvažavajući aktualnu epidemiološku situaciju, projektni tim organizirati će online info sesije na kojima će predstaviti sve detalje javnog poziva. Online info...

Održana prva sjednica Općinskog stožera CZ općine Posušje

Održana prva sjednica Općinskog stožera CZ općine Posušje

Danas je u dvorani za sastanke Općinskog načelnika održana prva sjednica Općinskog stožera civilne zaštite općine Posušje. Sjednicom Stožera predsjedavao je zapovjednik Stožera CZ, Ante Begić, a obrazloženja po točkama Dnevnog reda dao je Ljubo Bradarić, pa je stožer...