Usvojen proračun Općine Posušje za 2023. u iznosu od 13.022,200 KM

29. 12. 2022

Danas je održana 21. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Jedna od najbitnijih točaka je bilo usvajanje proračuna za 2023. godinu koji iznosi 13.022,200 konvertibilnih maraka.

Riječ je sredstvima većim od 3 milijuna maraka u odnosu na prošlogodišnji proračun. On nosi razvojni predznak, s predviđenim oko 400.000 KM većim izdvajanjima za primjerice prometnu infrastrukturu. Tu je još znatno uvećana stavka za stipendiranje studenata, a kada se govori o školskoj populaciji, osiguran je nastavak besplatnog prijevoza učenika. Također, ostaje na snazi demografska mjera financijske pomoći obiteljima s novorođenim trećim i svakim sljedećim djetetom kao i mjera poticaja mladima. S obzirom na pozitivan trend angažmana velikog broja mladih u sportskim klubovima na području općine Posušje, uvećana je financijska potpora za rad Športskog saveza te se nastavljaju ulaganja u infrastrukturu športskog kompleksa Mokri Dolac. 

Kada je riječ o vodopskrbi, također sredstva su osigurana za nastavak širenja mreže u Rakitnu, na području MZ Tribitovo, Zagorje, Vir i Podbila i Sobač.  U proračunu za 2023. sredstva su predviđena i za poticaj poljoprivrede i poduzetništva,  razvoj turističkih kapaciteta, povećanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u sektoru metala i plastike, kao i za nastavak razvoja Fondacije Tehnološki park.  Navedimo još kako je po prvi puta u proračun uvršten i HGSS Posušje, čiji se rad bazira na volonterskoj osnovi, a čiji članovi obavljaju izuzetno odgovorne i složene poslove spašavanja imovine i ljudi.

Nakon ove točke usvojen je i Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna općine Posušje za 2023. godinu .

Nadalje, vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o ažuriranim planu kapitalnih investicija za 2023. godinu, Prijedlog Rješenja o izboru člana Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju, kao i Prijedlog Odluke o dopunama Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje.

Za istaknuti je i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o općinskim upravnim pristojbama, čime se nastavlja dobra praksa oslobađanja plaćanja pristojbi pri registraciji novih obrta.

U drugom dijelu sjednice, iz područja katastra, urbanizma i imovinsko-pravnih odnosa usvojene su sljedeće točke:

-Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta

– Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva

– Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom

– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naziva trgova i ulica u općini

      Posušje

– Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima dijelova naseljenih mjesta i

      označavanje objekata brojevima

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana TRIBISTOVO-OLUJA (Šumarska

      kuća)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana RASTOVAČA-

      VEDRINE

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RAKITNO (Poklečani-Podi)

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana BAKULE-MARTIĆI (Bakulin gaj-

      „Petljagići“)

– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE-BAKULINE

      NJIVE-KOLODVOR

– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Kovači-južno od

     ulice Mijata Tomića)

Ostale vijesti iz kategorije

Arhiva