SIP: Objavljen „Javni natječaj za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini“

17. 06. 2024

Sarajevo, 14. 06. 2024. godine – Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine danas je objavilo „Javni natječaj za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini“. Natječaj je objavljen u dnevnim novinama, web stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, a bit će dostupan i na društvenim mrežama na kojima nalog ima Središnje izborno povjerenstvo BiH, na internet stranicama općina/gradova, odnosno izbornih povjerenstava osnovnih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini i na oglasnim pločama općina/gradova.

Javni natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave na internet stranici www.izbori.baPrijave na Javni konkurs sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta, kandidati će dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH elektronski, putem portala e-Izbori i aplikacije „Prijava za rad u biračkim odborima (predsjednici/zamjenici) koji se nalaze na internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH.

Kandidat za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruge ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristran način.

Predsjednik biračkog odbora:

  • rukovodi radom biračkoga odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu,
  • osigurava integritet procesa glasovanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini,
  • određuje dužnosti svakom članu biračkoga odbora,
  • popunjava sve potrebne obrasce,
  • osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta,
  • rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača,
  • pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasovanja,
  • evidentira u Zapisnik o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događanja na biračkom mjestu.

Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima ista prava i dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasovanja i/ili brojanja glasačkih listića.

Središnje izborno povjerenstvo BiH će putem javnog konkursa angažirati oko 12.000 predsjednika/zamjenika predsjednika biračkih odbora.

LINKOVI:

https://ebirackiodborionline.izbori.ba/ – –

Link za pristup Javnom natječaju za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

https://ebirackiodborionline.izbori.ba/StaticDocuments/Javni%20konkurs%20za%20predsjednike%20bo_B.pdf

Link za JAVNI NATEJČAJ za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

https://ebirackiodborionline.izbori.ba/Identity/Account/Register

Link za registraciju

https://ebirackiodborionline.izbori.ba/Identity/Account/Login

Link za prijavu

Za sve dodatne informacije obratite se na info telefon, 033/251-331

Skip to content