Preporuka za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja za razdoblje zima-proljeće 2019.-2020. godine

12. 11. 2019

Sukladno preporukama FUCZ i ŽUCZ za razdoblje zima-proljeće 2019-2020. godine, u svezi poduzimanja preventivnih mjera zaštite i spašavanja od snježnih padalina i niskih temperatura, poplava, olujnih vjetrova kao i drugih mogućih prirodnih i drugih nepogoda na području općine, sukladno  odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), u cilju spriječavanja opasnosti, smanjenja broja nesreća i žrtava, i uopće prevencije u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, a posebno nakon dosadašnjih iskustava sa prirodnim nepogodama, a uzimajući u obzir raznolikost klimatskih dešavanja vidljivih posljednjih godina, skrećemo pažnju i obavještavamo kompletno pučanstvo općine Posušje, odnosno sve pravne i fizičke osobe na području općine, da zbog mogućih  ekstremnih vremenskih uvjeta zime i proljeća, što ima za posljedicu pojavu većih snježnih padalina i temperatura ispod 0 stupnjeva celzijusa kao i poledice, a kasnije dolaskom proljeća, topljenja snijega i većih kišnih oborina, kao i drugih vremenskih nepogoda, a u cilju sprječavanja stvaranja snježnih nanosa, pojave ledenica, poplava, klizišta i odrona, oštećenja prometnica, vodovodne i komunalne infrastrukture koje mogu ugroziti živote ljudi i imovinu, u okviru svoje nadležnosti i uz pomoć ljudskih i materijalnih kapaciteta kojima raspolažu, poduzmu slijedeće mjere:

– U slučaju većih količina snježnih padalina u suradnji sa Civilnom zaštitom možda će biti potrebno angažirati ljudske resurse na čišćenju prometnica, putova, kao i prilaza javnim objektima, te skidanje snijega sa krovova čiji bi pad ugrozio živote prolaznika. Napominjemo da za ove aktivnosti treba posjedovati alate i opremu ( što je i zakonska obveza)

– Obavješćuju se upravitelji, svi predstavnici etažnih vlasnika i svi etažni vlasnici, vlasnici radnji i druge pravne osobe da, sukladno  zakonskim obvezama održavanja komunalnog reda ( članak 117. Odluke o komunalnom redu-„Službeni glasnik Općine Posušje“ broj: 8/05)   i uklanjanja opasnosti po ukazanoj potrebi i kontinuirano vrše skidanje ledenica, čišćenje snijega ispred objekata tvrtki i sa krovova, te odvoz smeća i drugog otpadnog materijala.

– Nositelji mjera zaštite i spašavanja kao što su: tijela vlasti ( Federalna, Županijska i Općinska) i tijela uprave ( Sve općinske službe za upravu ) i druga općinska tijela vlasti ( Općinsko vijeće, Mjesne zajednice), Javna poduzeća i ustanove, gospodarska društva, sve pravne i fizičke osobe na području općine Posušje, u obvezi su intezivirati aktivnosti i upoznati što širi krug ljudi o navedenim opasnostima.

– U slučaju naglog topljenja snijega potrebno je u svojoj okolini osmatrati i pratiti stanje vodotoka, objekata i terena kako bi se spriječile i prevenirale opasnosti od naglog izlijevanja vode ( posebno obratiti pažnju na začepljene šahtove i odvode za kišnicu ) i pojave odrona zemljišta-klizišta.

Također napominjemo da, budući da se radi o zimskom razdoblju, treba usmjeriti pažnju i na činjenicu da se pojačano koriste peći i otvoreni plamen u domaćinstvima i drugim objektima, te da treba intenzivirati i mjere na  zaštiti od požara.

Stoga se skreće pažnja da se poduzmu sve dodatne mjere od požara, s težištem na mjerama prevencije koje se tiču pregleda, redovitog čišćenja i održavanja ložišta peći i dimnih odvoda ( dimnjaka ).

Ukoliko se primijeti bilo koja od gore navedenih situacija koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i materijalne resurse potrebno je odmah obavijestiti Civilnu zaštitu općine Posušje na slijedeće telefone: 039 685 720, 039 686 749 i 039 685 738.

Budući da svi imamo iskustvo sa prijašnjim vremenskim nepogodama ovim preporukama želimo još jednom upozoriti na moguće štetne posljedice prirodnih nepogoda, a Civilna zaštita Općine Posušje će u skladu s trenutnim mogućnostima stajati na raspolaganju za pomoć i suradnju.

Dodatni savjeti Civilne zaštite općine Posušje

Snijeg i poledica

-vlasnici ili korisnici stambenog ili poslovnog objekta dužni su
redovno i pravovremeno održavati čistim od snijega i poledice pločnike ispred i prilazne putove do svog objekta.

-ako se led ne može očistiti s pločnika potrebno ga je posuti sa dosta soli ili drugim raspoloživim tvarima koja pospješuju otapanje leda.

-koristite obuću s gumenim, hrapavim đonom kako bi smanjili opasnost od klizanja i pada na poledici ili snijegu.

-potrebno je da hodajući uz zgrade ili ispod drveća, budete oprezni, jer s njih iznenada može pasti snijeg ili led. Također iz navedenih razloga ne parkirajte vozilo na tim mjestima. Očistite snijeg i led sa svog vozila prije uključivanja u promet, uz obvezno korištenje zimske opreme na vozilu.

-Preventivno, protresite snijeg sa voćaka, ukrasnog drveća i grmlja,
izoliranih telefonskih ili električnih kablova i sl., kako biste spriječili njihovo oštećenje i lom.

Pozor! Ne otresajte i ne čistite neizolirane električne vodove – smrtna opasnost.

-Ukoliko, snijeg ili led koji prijeti pasti s krova vašeg stambenog ili
poslovnog objekta dužni ste ga ukloniti sami ili angažiranjem stručnih službi. Ovisno o nosivosti krovne konstrukcije vašeg stambenog ili poslovnog objekta i od debljine, odnosno težine snježnog pokrivača, procijenite da li je snijeg potrebno ukloniti s krova, te po potrebi to i učinite kako se krov ne bi urušio.

Pozor! Čišćenje snijega s krova je opasan posao te je bolje da angažirate stručnu službu.

-Ukoliko ste zbog obilnih snježnih padalina i neočišćenih cesta ostali izolirani a u hitnoj ste situaciji (slučaj potrebe liječničke ili veterinarske pomoći, bolničkog liječenja, opskrbe nužnim namirnicama ili energentima i slično) nazovite broj 039 681-985 ili 121 Operativni centar civilne zaštite Posušje, s kojeg će te dobivati potrebne informacije i upute za pružanje potrebne pomoći.

Jake zime
-što manje boravite na otvorenom ili u neugrijanom zatvorenom prostoru

-prije izlaska na otvoreno slojevito se obucite dovoljno toplom odjećom i obućom i zaštitite glavu i šake.

-što manje izlazite na zaleđene i skliske površine i ne izlazite na led na zaleđenim površinama.

-u prostorijama koje nisu grijane, prije nastupanja jake zime ispustiti vodu iz vodovodnih cijevi, spremnika ili grijača vode i sustava centralnog grijanja koji nije u funkciji.

Civilna zaštita Općine Posušje

Ostale vijesti iz kategorije

JAVNI POZIV radi sporazumnog pribavljanja nekretninama

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Županija Zapadnohercegovačka Općinsko pravobraniteljstvo Posušje Broj: U-30/19 Dana: 04.12.2019 godine Na osnovu čl.23. Zakona o izvlaštenju ( „ Službene novine FBiH „ broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16 ), a u svezi...

Obavijest o uspostavi adresnog registra u općini Posušje

Obavještavaju se stanovnici Vinjana da je u tijeku postavljanje pločica s kućnim brojem za područje cijele mjesne zajednice Vinjani.Stanovnici se mole za strpljenje i pozivaju se da pruže punu suradnju. Ovim putem obavještavaju se građani da se za postavljanje kućnog...