Preporuka za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja za razdoblje zima-proljeće 2019.-2020. godine

12. 11. 2019

Sukladno preporukama FUCZ i ŽUCZ za razdoblje zima-proljeće 2019-2020. godine, u svezi poduzimanja preventivnih mjera zaštite i spašavanja od snježnih padalina i niskih temperatura, poplava, olujnih vjetrova kao i drugih mogućih prirodnih i drugih nepogoda na području općine, sukladno  odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), u cilju spriječavanja opasnosti, smanjenja broja nesreća i žrtava, i uopće prevencije u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, a posebno nakon dosadašnjih iskustava sa prirodnim nepogodama, a uzimajući u obzir raznolikost klimatskih dešavanja vidljivih posljednjih godina, skrećemo pažnju i obavještavamo kompletno pučanstvo općine Posušje, odnosno sve pravne i fizičke osobe na području općine, da zbog mogućih  ekstremnih vremenskih uvjeta zime i proljeća, što ima za posljedicu pojavu većih snježnih padalina i temperatura ispod 0 stupnjeva celzijusa kao i poledice, a kasnije dolaskom proljeća, topljenja snijega i većih kišnih oborina, kao i drugih vremenskih nepogoda, a u cilju sprječavanja stvaranja snježnih nanosa, pojave ledenica, poplava, klizišta i odrona, oštećenja prometnica, vodovodne i komunalne infrastrukture koje mogu ugroziti živote ljudi i imovinu, u okviru svoje nadležnosti i uz pomoć ljudskih i materijalnih kapaciteta kojima raspolažu, poduzmu slijedeće mjere:

– U slučaju većih količina snježnih padalina u suradnji sa Civilnom zaštitom možda će biti potrebno angažirati ljudske resurse na čišćenju prometnica, putova, kao i prilaza javnim objektima, te skidanje snijega sa krovova čiji bi pad ugrozio živote prolaznika. Napominjemo da za ove aktivnosti treba posjedovati alate i opremu ( što je i zakonska obveza)

– Obavješćuju se upravitelji, svi predstavnici etažnih vlasnika i svi etažni vlasnici, vlasnici radnji i druge pravne osobe da, sukladno  zakonskim obvezama održavanja komunalnog reda ( članak 117. Odluke o komunalnom redu-„Službeni glasnik Općine Posušje“ broj: 8/05)   i uklanjanja opasnosti po ukazanoj potrebi i kontinuirano vrše skidanje ledenica, čišćenje snijega ispred objekata tvrtki i sa krovova, te odvoz smeća i drugog otpadnog materijala.

– Nositelji mjera zaštite i spašavanja kao što su: tijela vlasti ( Federalna, Županijska i Općinska) i tijela uprave ( Sve općinske službe za upravu ) i druga općinska tijela vlasti ( Općinsko vijeće, Mjesne zajednice), Javna poduzeća i ustanove, gospodarska društva, sve pravne i fizičke osobe na području općine Posušje, u obvezi su intezivirati aktivnosti i upoznati što širi krug ljudi o navedenim opasnostima.

– U slučaju naglog topljenja snijega potrebno je u svojoj okolini osmatrati i pratiti stanje vodotoka, objekata i terena kako bi se spriječile i prevenirale opasnosti od naglog izlijevanja vode ( posebno obratiti pažnju na začepljene šahtove i odvode za kišnicu ) i pojave odrona zemljišta-klizišta.

Također napominjemo da, budući da se radi o zimskom razdoblju, treba usmjeriti pažnju i na činjenicu da se pojačano koriste peći i otvoreni plamen u domaćinstvima i drugim objektima, te da treba intenzivirati i mjere na  zaštiti od požara.

Stoga se skreće pažnja da se poduzmu sve dodatne mjere od požara, s težištem na mjerama prevencije koje se tiču pregleda, redovitog čišćenja i održavanja ložišta peći i dimnih odvoda ( dimnjaka ).

Ukoliko se primijeti bilo koja od gore navedenih situacija koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i materijalne resurse potrebno je odmah obavijestiti Civilnu zaštitu općine Posušje na slijedeće telefone: 039 685 720, 039 686 749 i 039 685 738.

Budući da svi imamo iskustvo sa prijašnjim vremenskim nepogodama ovim preporukama želimo još jednom upozoriti na moguće štetne posljedice prirodnih nepogoda, a Civilna zaštita Općine Posušje će u skladu s trenutnim mogućnostima stajati na raspolaganju za pomoć i suradnju.

Dodatni savjeti Civilne zaštite općine Posušje

Snijeg i poledica

-vlasnici ili korisnici stambenog ili poslovnog objekta dužni su
redovno i pravovremeno održavati čistim od snijega i poledice pločnike ispred i prilazne putove do svog objekta.

-ako se led ne može očistiti s pločnika potrebno ga je posuti sa dosta soli ili drugim raspoloživim tvarima koja pospješuju otapanje leda.

-koristite obuću s gumenim, hrapavim đonom kako bi smanjili opasnost od klizanja i pada na poledici ili snijegu.

-potrebno je da hodajući uz zgrade ili ispod drveća, budete oprezni, jer s njih iznenada može pasti snijeg ili led. Također iz navedenih razloga ne parkirajte vozilo na tim mjestima. Očistite snijeg i led sa svog vozila prije uključivanja u promet, uz obvezno korištenje zimske opreme na vozilu.

-Preventivno, protresite snijeg sa voćaka, ukrasnog drveća i grmlja,
izoliranih telefonskih ili električnih kablova i sl., kako biste spriječili njihovo oštećenje i lom.

Pozor! Ne otresajte i ne čistite neizolirane električne vodove – smrtna opasnost.

-Ukoliko, snijeg ili led koji prijeti pasti s krova vašeg stambenog ili
poslovnog objekta dužni ste ga ukloniti sami ili angažiranjem stručnih službi. Ovisno o nosivosti krovne konstrukcije vašeg stambenog ili poslovnog objekta i od debljine, odnosno težine snježnog pokrivača, procijenite da li je snijeg potrebno ukloniti s krova, te po potrebi to i učinite kako se krov ne bi urušio.

Pozor! Čišćenje snijega s krova je opasan posao te je bolje da angažirate stručnu službu.

-Ukoliko ste zbog obilnih snježnih padalina i neočišćenih cesta ostali izolirani a u hitnoj ste situaciji (slučaj potrebe liječničke ili veterinarske pomoći, bolničkog liječenja, opskrbe nužnim namirnicama ili energentima i slično) nazovite broj 039 681-985 ili 121 Operativni centar civilne zaštite Posušje, s kojeg će te dobivati potrebne informacije i upute za pružanje potrebne pomoći.

Jake zime
-što manje boravite na otvorenom ili u neugrijanom zatvorenom prostoru

-prije izlaska na otvoreno slojevito se obucite dovoljno toplom odjećom i obućom i zaštitite glavu i šake.

-što manje izlazite na zaleđene i skliske površine i ne izlazite na led na zaleđenim površinama.

-u prostorijama koje nisu grijane, prije nastupanja jake zime ispustiti vodu iz vodovodnih cijevi, spremnika ili grijača vode i sustava centralnog grijanja koji nije u funkciji.

Civilna zaštita Općine Posušje

Ostale vijesti iz kategorije

Dnevno izviješće Zavoda za javno zdravstvo ŽZH

Dnevno izviješće Zavoda za javno zdravstvo ŽZH

Zavod za javno zdravstvo ŽZH izvjestio je da je jučer u Županiji Zapadnohercegovačkoj testirano na koronavirus 26 osoba. Jedna muška osoba iz Posušja pozitivna je na prisustvo koronavirusa. U samoizolaciji se nalazi 41 osoba. Ukupno zaraženih osoba u Županiji...